ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 013300036

за избиране на общински съвет на община Петрич

на 25 октомври 2015 г.

община Петрич
район № 01

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа700

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)712
1.а) Избирателен списък – част І712
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден1
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)376

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа1

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини320
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК3

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини376
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 42
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)334

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП България без цензура40
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ20
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ80
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ60
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ360
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА270
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ20
9НАРОДЕН СЪЮЗ630
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ40
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ90
12ПП АТАКА30
13Политическа партия Щит00
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ70
16ПП ГЕРБ890
17Движение 21100
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО30
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ10
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”00
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)30
23ПП ГЛАС НАРОДЕН200
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ60
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК140
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/170
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя42

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП България без цензурабез1234567891011121314
0300010000000  
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
10000001       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
220400000000000
151617181920212223242526272829
00             
30313233           
               
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
101111000000000
151617181920212223242526272829
0001           
30313233           
               
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙбез1234567891011121314
1110020650211040
151617181920212223242526272829
010000001000000
30313233           
0001           
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТАбез1234567891011121314
1800000032102010
151617181920212223242526272829
000000000000000
30313233           
0000           
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
010000100000   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
9НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
3180120003810102
151617181920212223242526272829
000100400000000
30313233           
1000           
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
000001101000000
151617181920212223242526272829
000000100000   
30313233           
               
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
602000001000000
151617181920212223242526272829
000000         
30313233           
               
12ПП АТАКАбез1234567891011121314
10100100       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
13Политическа партия Щитбез1234567891011121314
000000000      
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
101010102000001
151617181920212223242526272829
000            
30313233           
               
16ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1830712200411012
151617181920212223242526272829
0304273013201051
30313233           
0402           
17Движение 21без1234567891011121314
130201000020000
151617181920212223242526272829
00100000000000 
30313233           
               
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬОбез1234567891011121314
30             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
010000         
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
0000           
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
20000100       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
23ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
1801000000000000
151617181920212223242526272829
01000000       
30313233           
               
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
031010010000000
151617181920212223242526272829
0000           
30313233           
               
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
213100000007   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
404110000000003
151617181920212223242526272829
210000000001000
30313233           
0000