ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 013300022

за избиране на общински съвет на община Петрич

на 25 октомври 2015 г.

община Петрич
район № 01

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа700

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)717
1.а) Избирателен списък – част І717
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден6
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)452

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа4

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини248
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)0
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини452
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 56
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)396

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП България без цензура30
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ30
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ150
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ90
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ310
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА440
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ30
9НАРОДЕН СЪЮЗ500
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ120
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ110
12ПП АТАКА30
13Политическа партия Щит00
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ70
16ПП ГЕРБ1110
17Движение 2190
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО30
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ10
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”20
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)20
23ПП ГЛАС НАРОДЕН520
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ130
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК30
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/90
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя56

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП България без цензурабез1234567891011121314
0100020000000  
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
00201000       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
013030051002000
151617181920212223242526272829
00             
30313233           
               
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
111004000000000
151617181920212223242526272829
0002           
30313233           
               
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙбез1234567891011121314
701001302225000
151617181920212223242526272829
001000023000000
30313233           
0101           
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТАбез1234567891011121314
2870001020000000
151617181920212223242526272829
030003000000000
30313233           
0000           
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
110010000000   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
9НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
22160311101000050
151617181920212223242526272829
000002510000000
30313233           
1000           
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
106001000000030
151617181920212223242526272829
000000001000   
30313233           
               
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
400600000001000
151617181920212223242526272829
000000         
30313233           
               
12ПП АТАКАбез1234567891011121314
00010002       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
13Политическа партия Щитбез1234567891011121314
000000000      
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
210010012000000
151617181920212223242526272829
000            
30313233           
               
16ПП ГЕРБбез1234567891011121314
101510425900100012
151617181920212223242526272829
141007514000010
30313233           
61201           
17Движение 21без1234567891011121314
100000100000010
151617181920212223242526272829
00002110000020 
30313233           
               
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬОбез1234567891011121314
21             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
000100         
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
0101           
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
01000001       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
23ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
3003400050100000
151617181920212223242526272829
01103004       
30313233           
               
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
200020000100003
151617181920212223242526272829
0104           
30313233           
               
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
110000000001   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
620000000000000
151617181920212223242526272829
000000010000000
30313233           
0000