ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 013300016

за избиране на общински съвет на община Петрич

на 25 октомври 2015 г.

община Петрич
район № 01

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа800

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)809
1.а) Избирателен списък – част І809
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден3
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)430

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини369
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини430
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 38
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)392

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП България без цензура50
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ30
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ130
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ110
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ310
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА170
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ40
9НАРОДЕН СЪЮЗ730
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ170
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ80
12ПП АТАКА40
13Политическа партия Щит00
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ100
16ПП ГЕРБ670
17Движение 21330
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО10
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ60
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”30
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)50
23ПП ГЛАС НАРОДЕН450
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ100
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК170
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/90
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя38

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП България без цензурабез1234567891011121314
0100003010000  
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
10200000       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
511030000100200
151617181920212223242526272829
00             
30313233           
               
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
301003101100000
151617181920212223242526272829
0001           
30313233           
               
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙбез1234567891011121314
1100111310102020
151617181920212223242526272829
002010030100000
30313233           
0001           
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТАбез1234567891011121314
1400000010000000
151617181920212223242526272829
020000000000000
30313233           
0000           
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
002200000000   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
9НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
1607031121200800
151617181920212223242526272829
120012720502900
30313233           
0010           
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
406300000000000
151617181920212223242526272829
040000000000   
30313233           
               
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
502000000001000
151617181920212223242526272829
000000         
30313233           
               
12ПП АТАКАбез1234567891011121314
10300000       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
13Политическа партия Щитбез1234567891011121314
000000000      
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
034000030000000
151617181920212223242526272829
000            
30313233           
               
16ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1006311223000022
151617181920212223242526272829
6113002031010120
30313233           
0320           
17Движение 21без1234567891011121314
1027000010020000
151617181920212223242526272829
00120300000041 
30313233           
               
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬОбез1234567891011121314
10             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
600000         
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
3000           
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
40100000       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
23ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
3113010060200100
151617181920212223242526272829
00000000       
30313233           
               
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
102430000000000
151617181920212223242526272829
0000           
30313233           
               
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
502100000009   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
401000100000011
151617181920212223242526272829
000000000010000
30313233           
0000