ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Гоце Делчев

на 25 октомври 2015 г.

община Гоце Делчев
район № 01

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници12
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)30600
В. Брой на секциите в изборния район42
Г. Брой на СИК, предали протокол42

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)28148
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)25773
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)687
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)592
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)17316

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа10
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа98

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)13017
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 66
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)200

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)17316
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2438
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)14878

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1Движение 211541
3ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ4800
4ПП АТАКА3963
5МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“15754
7РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК12295
8НАРОДЕН СЪЮЗ6532
9БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ426275
10ПП ГЕРБ275166
11Движение за права и свободи-ДПС30179
12НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1011
13НОВА АЛТЕРНАТИВА412
15СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСЕКИ2198
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2262

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1Движение 21без1234567891011121314
1014112            
151617181920212223242526272829
               
3ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
8211042797282171511214134 
151617181920212223242526272829
               
4ПП АТАКАбез1234567891011121314
1264349136237530220   
151617181920212223242526272829
               
5МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“без1234567891011121314
368117571313912222589221037772163560
151617181920212223242526272829
42              
7РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
11329719528849705270399400322
151617181920212223242526272829
50616          
8НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
1981131026630403132618188   
151617181920212223242526272829
               
9БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
785992775913610222718375160272638128073
151617181920212223242526272829
2682126020213023564212260263545190
10ПП ГЕРБбез1234567891011121314
6351812151399718113814195100140691543978
151617181920212223242526272829
52401126339244220044234417
11Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
2202284430817290441725234147950
151617181920212223242526272829
214            
12НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
34451282          
151617181920212223242526272829
               
13НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
365             
151617181920212223242526272829
               
15СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСЕКИбез1234567891011121314
632922108852        
151617181920212223242526272829