ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Благоевград

на 25 октомври 2015 г.

община Благоевград
район № 01

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници32
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)77440
В. Брой на секциите в изборния район120
Г. Брой на СИК, предали протокол120

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)65455
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)62499
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)407
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)438
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)36563

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа10
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа410

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)40447
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 181
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)2
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)7
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)239

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)36563
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)3115
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)33448

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ2143
2Национално движение за права и свободи1173
3„ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД– ЕНП и КБ“453726
5Инициативен комитет за издигане на Живко Илиев Янев2730
6ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ2241
7РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК18118
8РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС2481
9ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”116311
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ204614
11Българска Социалдемокрация484
12ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ12154
13Зелените1362
14ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ3531
15НОВА АЛТЕРНАТИВА1042
16ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ6434
17ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ9203
18ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ7357
19Обединение на българските националисти „Целокупна България”1220
21Движение 21116515
22НАРОДЕН СЪЮЗ162920
23КОАЛИЦИЯ ЗА БЛАГОЕВГРАД14396
24ПП България без цензура3222
25СП Български път3734
26ПП ГЛАС НАРОДЕН12303
27ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ1841
28ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ245817
29ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ5624
31Коалиция "ЕКИП - АБВ, НДСВ, ОБТ"16073
32ПП АТАКА4162
34ПП ГЕРБ632341
35НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)4943
36Движение за права и свободи-ДПС3372
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2898

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
811019842003011011
151617181920212223242526272829
0001001        
303132333435363738394041   
               
2Национално движение за права и свободибез1234567891011121314
81828            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
3„ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД– ЕНП и КБ“без1234567891011121314
4856733117913702091519964742461143566230
151617181920212223242526272829
77562382205753188192519    
303132333435363738394041   
               
5Инициативен комитет за издигане на Живко Илиев Яневбез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
6ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
1357415            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
7РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
33316724416750223 1011391025435342
151617181920212223242526272829
5548462727713   
303132333435363738394041   
               
8РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗСбез1234567891011121314
6310314810114516122    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
9ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
53187728621765195576     
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
6541066512821877101311303013534264517
151617181920212223242526272829
2824347987182213992
303132333435363738394041   
055103575251731   
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
355241001       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
12ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
279113242592623341424474111767421
151617181920212223242526272829
42890           
303132333435363738394041   
               
13Зеленитебез1234567891011121314
6934249           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
14ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
110152328403044      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
15НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
43242512           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
16ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
90862657826246833      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
17ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
2548868936629921650442098122
151617181920212223242526272829
2502301704        
303132333435363738394041   
               
18ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
21692286424024364043543
151617181920212223242526272829
021            
303132333435363738394041   
               
19Обединение на българските националисти „Целокупна България”без1234567891011121314
831931322         
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
21Движение 21без1234567891011121314
3312982911591038812227808 
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
22НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
53664339383723093232146153121
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
23КОАЛИЦИЯ ЗА БЛАГОЕВГРАДбез1234567891011121314
25140529857195154012828517    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
24ПП България без цензурабез1234567891011121314
6997901911107712      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
25СП Български пътбез1234567891011121314
13546163976551467331143
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
26ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
44420162893358201385610156321416
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
27ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
872232761162101     
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
28ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕбез1234567891011121314
155725715722580183996020324   
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
29ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
18113953391201776       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
31Коалиция "ЕКИП - АБВ, НДСВ, ОБТ"без1234567891011121314
251681272756553510565114024841694
151617181920212223242526272829
30102224933572012338682770
303132333435363738394041   
027             
32ПП АТАКАбез1234567891011121314
27040273448378681   
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
34ПП ГЕРБбез1234567891011121314
20812872561642311742019211222888164946644
151617181920212223242526272829
721904416236714749117932811047505039
303132333435363738394041   
152018142481426189131170   
35НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
160664994502413145181    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
36Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
137401442923        
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041