ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 010300035

за избиране на общински съвет на община Благоевград

на 25 октомври 2015 г.

община Благоевград
район № 01

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници32
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа600

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)536
1.а) Избирателен списък – част І536
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден2
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)314

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа2

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини284
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК1

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини314
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 19
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)295

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ10
2Национално движение за права и свободи30
3„ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД– ЕНП и КБ“440
5Инициативен комитет за издигане на Живко Илиев Янев60
6ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ50
7РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК180
8РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС10
9ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”60
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ250
11Българска Социалдемокрация10
12ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ50
13Зелените30
14ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ00
15НОВА АЛТЕРНАТИВА00
16ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ50
17ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ130
18ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ00
19Обединение на българските националисти „Целокупна България”00
21Движение 2190
22НАРОДЕН СЪЮЗ130
23КОАЛИЦИЯ ЗА БЛАГОЕВГРАД40
24ПП България без цензура50
25СП Български път10
26ПП ГЛАС НАРОДЕН100
27ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ00
28ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ210
29ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ90
31Коалиция "ЕКИП - АБВ, НДСВ, ОБТ"110
32ПП АТАКА120
34ПП ГЕРБ560
35НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)60
36Движение за права и свободи-ДПС20
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя19

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
010000000000000
151617181920212223242526272829
0000000        
303132333435363738394041   
               
2Национално движение за права и свободибез1234567891011121314
120            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
3„ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД– ЕНП и КБ“без1234567891011121314
1341222001072510
151617181920212223242526272829
02000002000    
303132333435363738394041   
               
6ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
311            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
7РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
336201020000000
151617181920212223242526272829
000001000000   
303132333435363738394041   
               
8РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗСбез1234567891011121314
00001000000    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
9ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
0000050001     
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
430010602010240
151617181920212223242526272829
000000100000000
303132333435363738394041   
000000000001   
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
00010000       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
12ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
301000000000001
151617181920212223242526272829
0000           
303132333435363738394041   
               
13Зеленитебез1234567891011121314
0210           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
14ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
000000000      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
15НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
0000           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
16ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
000001400      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
17ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
110000304100000
151617181920212223242526272829
3000000        
303132333435363738394041   
               
18ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
000000000000000
151617181920212223242526272829
000            
303132333435363738394041   
               
19Обединение на българските националисти „Целокупна България”без1234567891011121314
000000         
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
21Движение 21без1234567891011121314
43020000000000 
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
22НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
104300000032000
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
23КОАЛИЦИЯ ЗА БЛАГОЕВГРАДбез1234567891011121314
01010000101    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
24ПП България без цензурабез1234567891011121314
122000000      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
25СП Български пътбез1234567891011121314
100000000000000
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
26ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
230111020000000
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
27ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
0000000000     
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
28ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕбез1234567891011121314
1421004000000   
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
29ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
34101000       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
31Коалиция "ЕКИП - АБВ, НДСВ, ОБТ"без1234567891011121314
050001010000001
151617181920212223242526272829
000001000000100
303132333435363738394041   
01             
32ПП АТАКАбез1234567891011121314
015000003030   
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
34ПП ГЕРБбез1234567891011121314
2033020104022202
151617181920212223242526272829
020270110100001
303132333435363738394041   
000000000000   
35НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
10410000000    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
36Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
2000000        
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041