ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Банско

на 25 октомври 2015 г.

община Банско
район № 01

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници11
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)12130
В. Брой на секциите в изборния район19
Г. Брой на СИК, предали протокол19

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)11228
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)11227
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)1
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)33
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)8477

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа3
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа27

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)3617
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 27
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)1
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)7

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)8477
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)956
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)7521

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ160912
2"НАПРЕДЪК"3889
3БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5849
4"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА9840
5ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/920
6СИНЬО ЕДИНСТВО1941
7НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)540
8РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3360
9БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2376
10ПП ГЛАС НАРОДЕН1690
11ПП ГЕРБ287431
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)888

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВбез1234567891011121314
101916063557630143415201317162511
151617            
101318            
2"НАПРЕДЪК"без1234567891011121314
31815281410183      
151617            
               
3БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
194326853563920837432125112
151617            
11              
4"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКАбез1234567891011121314
34434151696928183017131812531310
151617            
253743            
5ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
49215845         
151617            
               
6СИНЬО ЕДИНСТВОбез1234567891011121314
803429631711104      
151617            
               
7НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
358110           
151617            
               
8РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
15514331344372515       
151617            
               
9БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
594119277713106350670 
151617            
               
10ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
8813321311031107    
151617            
               
11ПП ГЕРБбез1234567891011121314
16358622941735045746020566139534120
151617            
261867