ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Нови Искър

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район17
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)23208
В. Брой на секциите в изборния район36
Г. Брой на СИК, предали протокол36

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)22560
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)18043
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)581
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)55
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)11514

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа1
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа41

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)11618
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 46
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)18
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)12

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)11514
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)760
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)10754

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
5Златко Иванов Златков
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
5864
6Александър Йорданов Александров
Движение за права и свободи-ДПС
1560
7Валентин Цветков Котов
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
10045
9Галя Стоянова Стойчева
ПП България без цензура
610
12Николай Георгиев Марков
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
4300
15Даниела Руменова Райчева
ПП ГЕРБ
347917
19Георги Сергеев Борисов
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
2502
22Роза Милева Петрова
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
640
23Илия Трайков Богданов
Илия Трайков Богданов
8273
24Николай Цветанов Цветков
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
130
26Никола Танчев Николов
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
351
27Владислав Владимиров Владимиров
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
19058
28Симеон Михайлов Иванов
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
1330
34Цветанка Веселинова Костадинова
Българска Социалдемокрация
172
36Десислава Цветанова Манолкова
НАРОДЕН СЪЮЗ
3730
37Николай Петров Марков
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
1691
39Калинка Иванова Николова
МК "БСП лява България"
125210
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)707