ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Люлин

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район22
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)110700
В. Брой на секциите в изборния район130
Г. Брой на СИК, предали протокол130

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)99287
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)95440
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)1986
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)389
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)33979

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа19
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа340

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)76405
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 235
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)10
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)70

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)33979
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2209
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)31770

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Петър Петров Павлов
Движение 21
7082
3Миглена Асенова Маринова
Политическа партия Движение Напред България
3683
5Валентин Генчев Банчев
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
1230
6Петър Симеонов Ангелов
Движение за права и свободи-ДПС
11268
7Цветомир Николов Цветанов
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
12649
9Венета Любомирова Колева
ПП България без цензура
1892
10Бистра Веселинова Матракчиева
Зелените
7054
13Надя Тодорова Лазарова - Мишева
НОВА АЛТЕРНАТИВА
2017
14Радослав Николов Ненов
ПП АТАКА
134513
15Милко Антонов Младенов
ПП ГЕРБ
1642985
19Владимир Владимиров Колишкин
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
2134
22Константин Анастасов Янев
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
1660
24Марина Божидарова Мучакова
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
561
26Людмила Русланова Вичева
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
2472
27Ивайло Благоев Михайлов
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
342623
28Даниел Ангелов Тодоров
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
1781
30Емил Емилов Атанасов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
5766
34Силвия Димитрова Христова
Българска Социалдемокрация
930
36Пламен Йотов Проданов
НАРОДЕН СЪЮЗ
2886
37Димитър Валериев Токалов
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
6566
39Тодор Веселинов Булев
МК "БСП лява България"
299313
41Бойко Александров Младенов
"СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ"
4200
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2014