ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Студентски

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район20
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)19400
В. Брой на секциите в изборния район52
Г. Брой на СИК, предали протокол52

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)24614
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)22498
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)643
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)130
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)10620

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа2
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа84

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)8698
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 55
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)27

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)10620
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)617
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)10003

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Пламен Маринов Ралчев
Движение 21
3314
3Любен Пламенов Томов
Политическа партия Движение Напред България
1191
5Свилен Свиленов Лалев
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
340
6Георги Венелинов Георгиев
Движение за права и свободи-ДПС
510
7Станислав Василев Стрински
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
3660
9Румен Атанасов Русев
ПП България без цензура
531
10Борислав Димитров Сандов
Зелените
3510
14Владимир Ценков Цоков
ПП АТАКА
2950
15Димитър Константинов Дилчев
ПП ГЕРБ
472128
19Трифон Георгиев Трифонов
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
292
22Валентин Стоянов Недев
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
430
24Лидия Петева Хаджиева
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
400
27Божидар Йорданов Василев
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
186313
28Мирослав Любенов Вардаров
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
380
30Ивайло Маринов Пеновски
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1052
34Христо Руменов Станев
Българска Социалдемокрация
160
35Борил Любомиров Гуринов
ПП ДЕОС
1070
36Даниел Славеев Парушев
НАРОДЕН СЪЮЗ
2210
37Христо Благоев Стоименов
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
1851
39Георги Петров Натов
МК "БСП лява България"
10353
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)562