ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Красна поляна

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район21
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)36716
В. Брой на секциите в изборния район73
Г. Брой на СИК, предали протокол73

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)49015
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)45176
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)43
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)1121
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)16132

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа4
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа207

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)20505
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 12
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)18
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)1
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)48

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)16132
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)1124
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)15008

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Николай Митев Проданов
Движение 21
2792
3Върбан Иванов Върбанов
Политическа партия Движение Напред България
1172
5Иво Розенов Петков
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
701
6Цено Младенов Тодоров
Движение за права и свободи-ДПС
51724
7Димитър Йорданов Димитров
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
6642
9Огнемир Александров Пенчев
ПП България без цензура
512
10Цанко Руменов Арабаджиев
Зелените
2953
12Петя Петкова Илиева
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
9030
13Златина Иванова Иванова
НОВА АЛТЕРНАТИВА
524
14Никола Димитров Занев
ПП АТАКА
4732
15Иван Вълчев Чакъров
ПП ГЕРБ
655169
19Васил Стефанов Караиванов
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
1541
22Димитър Кръстев Велчев
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
541
24Албена Благова Гечева
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
232
27Стоян Траянов Танев
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
24478
28Михаил Войнов Цветанов
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
270
30Лидия Пенчева Михова
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
2343
34Борис Николаев Къркеланов
Българска Социалдемокрация
231
37Антон Янков Терзиев
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
2373
39Надя Радева Динчева
МК "БСП лява България"
168111
41Цветан Валериев Дончев
"СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ"
1564
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)979