ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Триадица

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район22
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)44021
В. Брой на секциите в изборния район99
Г. Брой на СИК, предали протокол99

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)56274
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)51358
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)569
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)421
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)23884

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа12
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа384

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)19482
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 512
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)2
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)2
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)2
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)137

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)23884
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)1423
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)22461

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Емилия Димитрова Михайлова
Движение 21
5461
3Юрий Георгиев Сапунджиев
Политическа партия Движение Напред България
1660
5Пламен Младенов Владимиров
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
760
6Емил Любомиров Желязков
Движение за права и свободи-ДПС
520
7Елизабет Георгиева Василева
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
6564
9Явор Василев Давидов
ПП България без цензура
560
10Николай Христофоров Грънчаров
Зелените
6042
12Петър Чавдаров Елмазов
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
6772
13Елена Георгиева Карабойчева
НОВА АЛТЕРНАТИВА
860
14Георги Михайлов Сенгалевич
ПП АТАКА
6415
15Николай Стоянов Терзиев
ПП ГЕРБ
986639
19Христо Христов Петков
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
611
21Евтим Димитров Евтимов
Евтим Димитров Евтимов
13597
22Надежда Цветанова Джиганска
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
989
24Виктор Георгиев Петров
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
280
27Димитър Петров Божилов
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
426820
28Виктор Михайлов Матев
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
746
30Мария Петкова Роглева
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
2788
34Ина Людмилова Караиванова
Българска Социалдемокрация
260
35Богомил Николов Александров
ПП ДЕОС
1761
37Ася Кръстева Найденова
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
2402
39Диана Нинова Тонова
МК "БСП лява България"
24279
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)1307