ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Лозенец

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)26700
В. Брой на секциите в изборния район67
Г. Брой на СИК, предали протокол67

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)41729
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)40296
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)19
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)284
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)18556

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа6
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа290

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)8006
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 93
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)45

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)18556
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)943
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)17613

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Ивайло Георгиев Петров
Движение 21
4552
3Христо Евгениев Топалов
Политическа партия Движение Напред България
1660
6Димитър Красимиров Димитров
Движение за права и свободи-ДПС
551
7Веселка Кузманова Вачева
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
5590
9Васил Антониев Димитров
ПП България без цензура
430
10Павлина Илиева Кушалиева
Зелените
4950
12Александър Христов Янев
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
5265
13Евелина Стефанова Кънчева
НОВА АЛТЕРНАТИВА
692
14Мариан Николов Мутафчиев
ПП АТАКА
4621
15Любомир Любомиров Дреков
ПП ГЕРБ
788439
19Олег Чавдаров Цветков
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
290
22Боян Цветков Лалов
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
840
24Дияна Владимирова Таскова
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
240
25Данко Радославов Калапиш
НДСВ
2172
26Милена Кирова Иванова
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1780
27Богдан Николаев Николов
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
37967
28Бисер Александров Борисов
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
670
30Елена Павлова Бойчева-Томова
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1891
34Павел Владимиров Павлов
Българска Социалдемокрация
450
35Александър Драгомиров Петров
ПП ДЕОС
2000
36Радослав Тодоров Радински
НАРОДЕН СЪЮЗ
901
37Антоний Минев Найденов
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
1710
39Румен Николов Георгиев
МК "БСП лява България"
180931
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)851