ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Сердика

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район20
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)43610
В. Брой на секциите в изборния район66
Г. Брой на СИК, предали протокол66

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)38686
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)37414
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)234
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)208
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)14060

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа13
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа179

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)29000
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 70
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)395
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)84

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)14060
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)832
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)13228

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Полина Петрова Дикова
Движение 21
2750
6Румяна Миткова Николова
Движение за права и свободи-ДПС
1700
7Силвия Георгиева Везенкова
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
5433
9Десислава Атанасова Балабанова
ПП България без цензура
580
10Петко Димитров Цветков
Зелените
2440
12Евгения Каменова Каменова
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
109510
13Станислав Кръстев Стоянов
НОВА АЛТЕРНАТИВА
320
14Димитър Славов Димитров
ПП АТАКА
4857
15Тодор Славов Кръстев
ПП ГЕРБ
661228
19Кирил Ангелов Кирилов
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
1781
22Костадин Недев Господинов
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
360
24Пламен Михайлов Траянов
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
130
26Румен Георгиев Манолов
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1281
27Тодор Петров Стефанов
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
15285
28Крум Бойков Пеев
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
601
30Пенка Стоянова Иванова
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1651
34Николай Антонов Радев
Българска Социалдемокрация
300
37Милена Тодорова Атанасова
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
2121
39Ленко Николов Петканин
МК "БСП лява България"
12063
41Божидар Петков Джуджев
"СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ"
1580
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)771