ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Възраждане

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район21
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)37830
В. Брой на секциите в изборния район53
Г. Брой на СИК, предали протокол53

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)33906
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)31322
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)190
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)481
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)12906

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа156

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)24811
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 64
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)3
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)46

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)12906
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)717
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)12189

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Роксандра Димитрова Памукова
Движение 21
2141
5Райна Иванова Кудева
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
350
6Людмила Иванова Тончева
Движение за права и свободи-ДПС
761
7Атанас Цеков Петков
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
4307
9Елена Димитрова Дурева
ПП България без цензура
401
12Асен Захариев Николов
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
6072
13Васил Георгиев Костов
НОВА АЛТЕРНАТИВА
313
14Стефан Георгиев Сталев
ПП АТАКА
4206
15Савина Йорданова Савова
ПП ГЕРБ
616136
19Бранимир Андреев Андреев
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
560
22Румяна Иванова Дончева
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
880
24Десислава Петрова Донева
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
370
27Николай Здравков Спасов
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
222210
28Иван Христов Вачков
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
391
30Юлия Димитрова Георгиева
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1440
34Виктор Венелинов Милев
Българска Социалдемокрация
120
35Катина Пенева Железова
ПП ДЕОС
1361
36Десислава Ангелова Иванова
НАРОДЕН СЪЮЗ
680
37Васил Емилов Петковски
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
2172
39Иван Янчов Таков
МК "БСП лява България"
101611
41Христо Георгиев Куфов
"СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ"
1401
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)634