ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на район Красно село

на 25 октомври 2015 г.

община София
район № 22

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)73800
В. Брой на секциите в изборния район96
Г. Брой на СИК, предали протокол96

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)70436
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)62649
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)514
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)852
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)29487

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа16
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа451

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)44076
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 139
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)1
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)96

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)29487
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)1493
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)27994

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Георги Росенов Кардашев
Движение 21
7182
3Марио Владимиров Василев
Политическа партия Движение Напред България
2530
5Димитър Александров Димитров
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
865
6Мюжгян Феимова Камберова
Движение за права и свободи-ДПС
1104
7Иван Йорданов Керчев
"Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"
9328
9Веселин Руменов Харизанов
ПП България без цензура
1222
10Веселин Веселинов Кирев
Зелените
6994
12Любомир Емилов Милошев
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
9623
13Илия Асенов Илиев
НОВА АЛТЕРНАТИВА
745
14Христо Ташев Панайотов
ПП АТАКА
7842
15Пламен Огнянов Църноречки
ПП ГЕРБ
1200957
19Красимир Станев Стоев
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ
1620
20Ален Попович
ПП ГЛАС НАРОДЕН
7364
22Радост Кирилова Янакиева
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
1430
24Валентина Димитрова Петрова
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
310
26Любомир Иванов Денчев
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1643
27Христо Панчев Апостолов
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
546043
28Красимира Станева Георгиева
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС
550
30Мартин Георгиев Миланов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
4114
34Галя Димитрова Грошлева
Българска Социалдемокрация
620
35Татяна Петрова Иванова
ПП ДЕОС
2212
36Евгения Николаева Якиева-Кръстева
НАРОДЕН СЪЮЗ
560
37Манол Петров Станков
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
3200
39Бойко Георгиев Митов
МК "БСП лява България"
316524
41Петър Лозанов Славейков
"СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ"
2592
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)1319