ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на община Казанлък

на 25 октомври 2015 г.

община Казанлък
район № 24

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район10
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)69750
В. Брой на секциите в изборния район87
Г. Брой на СИК, предали протокол87

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)65594
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)54364
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)402
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)318
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)31988

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа10
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа287

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)37607
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 111
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)44

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)31988
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2028
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)29960

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2Минчо Иванов Ковачев
"Никой не харесвам"
37316
5Ненко Пенчев Ненков
БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)
2271
8Драгомил Иванов Иванов
ПП АТАКА
4534
17Мария Младенова Славова
ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
4289
18ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
21711
19Галина Георгиева Стоянова
ПП ГЕРБ
20962113
22РАДИОН ВАСИЛЕВ ПОПОВ
"ПАТРИОТИТЕ – ВМРО, НОВА АЛТЕРНАТИВА"
69011
26Николай Стефанов Терзиев
"БСП лява България"
461326
27Стойчо Христов Чичеков
"ЕДИНСТВО ЗА ОБЩЕСТВЕНА СПРАВЕДЛИВОСТ"
2333
30СТЕФАН ПЕТКОВ МАНЧОРОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ МАНЧОРОВ
176433
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)1801