ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на кмет на община Белослав

на 25 октомври 2015 г.

община Белослав
район № 03

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район11
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)10660
В. Брой на секциите в изборния район15
Г. Брой на СИК, предали протокол15

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)9115
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)7726
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)864
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)86
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)5112

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа3
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа25

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)5488
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 45
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)13

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)5112
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)239
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)4873

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1Илия Статев Матев
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
3800
2Данко Георгиев Калчев
ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
5281
5Ангел Цонев Ангелов
НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ АНГЕЛ АНГЕЛОВ
1112
6Деян Иванов Иванов
ПП ГЕРБ
213112
7Галина Алексиева Тодорова
НАРОДЕН СЪЮЗ
671
8Галина Николова Тодорова
"ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"
9957
9Васил Йорданов Тонев
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
790
10Галина Енчева Тодорова
Политическа партия „Солидарност”
190
11Росен Ивов Гацин
"БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ"
3771
12Иван Димитров Иванов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
340
18Иван Колев Душев
"ЖИВОТ И БЪДЕЩЕ ЗА БЕЛОСЛАВ"
1521
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)214