ОИК протоколгр.Балчик
080300001 080300002 080300003 080300004 080300005 080300006 080300007 080300008 080300009 080300010 080300011 080300012 080300013 080300014 080300015 080300037

с.Безводица
080300016

с.Бобовец
080300017

с.Гурково
080300018

с.Дропла
080300019

с.Дъбрава
080300020

с.Змеево
080300021

с.Кранево
080300022

с.Кремена
080300023

с.Ляхово
080300024

с.Оброчище
080300026 080300027

с.Преспа
080300029

с.Рогачево
080300028

с.Сенокос
080300030

с.Соколово
080300032

с.Стражица
080300033

с.Тригорци
080300034

с.Храброво
080300035

с.Царичино
080300025

с.Църква
080300036

Области