Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Велики Преслав




Сума от всички действителни гласове за 2723. Велики Преслав: 5175
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 305

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4548
Квота на Хеър: 267.52941
Общинска избирателна квота: 305

Партия1234678910111213
Vi1081
20.89%
965
18.65%
907
17.53%
267
5.16%
369
7.13%
22
0.43%
711
13.74%
193
3.73%
29
0.56%
77
1.49%
39
0.75%
515
9.95%
mi4.040683.607083.39028-1.37929-2.65765----1.92502
pi433-1-2----1
ri0.040680.607080.39028-0.37929-0.65765----0.92502
Доп. манд.010-0-1----1
Общо манд.443-1-3----2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. Движение за права и свободи-ДПС1. Мустаджан Мустафа Шабан865 283.61%
1. Движение за права и свободи-ДПС4. Милена Христова Маринова46 15.08%
1. Движение за права и свободи-ДПС2. Юмер Мустафа Мустафа37 12.13%
1. Движение за права и свободи-ДПС9. Милена Асенова Миленова32 10.49%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Александър Горчев Александров544 178.36%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Илия Димитров Илиев113 37.05%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Велико Дочев Начев47 15.41%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Върбан Димов Върбев45 14.75%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Милена Георгиева Димитрова33 10.82%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Райчо Жеков Рачев31 10.16%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Господин Игнатов Марчев30 9.84%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Георги Йорданов Георгиев26 8.52%
3. ПП ГЕРБ1. Анелия Евгениева Асенова572 187.54%
3. ПП ГЕРБ3. Иван Димитров Петков98 32.13%
3. ПП ГЕРБ2. Иван Методиев Иванов36 11.80%
3. ПП ГЕРБ5. Андрей Герчев Андреев31 10.16%
3. ПП ГЕРБ11. Милко Йорданов Димитров25 8.20%
3. ПП ГЕРБ10. Елисавета Стоянова Иванова22 7.21%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Радослав Жеков Радославов263 86.23%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Валентин Тодоров Ангелов30 9.84%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Радостина Димитрова Иванова25 8.20%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ1. Желез Славев Железов313 102.62%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ2. Ангел Петров Ангелов143 46.89%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ5. Станислав Стойчев Йорданов70 22.95%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ3. Александър Демирев Алексиев45 14.75%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ6. Христо Иванов Христов45 14.75%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ8. Венелина Карова Денева43 14.10%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ4. Марин Веселинов Маринов25 8.20%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Димо Петров Бодуров308 100.98%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Христо Гичев Христов51 16.72%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/10. Тодор Георгиев Бекяров47 15.41%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/5. Валентин Христов Тончев34 11.15%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3. Пепа Кръстева Стоянова31 10.16%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. Движение за права и свободи-ДПС1Мустаджан Мустафа ШабанА283.61%
1. Движение за права и свободи-ДПС4Милена Христова МариноваА15.08%
1. Движение за права и свободи-ДПС2Юмер Мустафа МустафаА12.13%
1. Движение за права и свободи-ДПС9Милена Асенова МиленоваА10.49%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Александър Горчев АлександровА178.36%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Илия Димитров ИлиевА37.05%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13Велико Дочев НачевА15.41%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Върбан Димов ВърбевА14.75%
3. ПП ГЕРБ1Анелия Евгениева АсеноваА187.54%
3. ПП ГЕРБ3Иван Димитров ПетковА32.13%
3. ПП ГЕРБ2Иван Методиев ИвановА11.8%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Радослав Жеков РадославовА86.23%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ1Желез Славев ЖелезовА102.62%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ2Ангел Петров АнгеловА46.89%
8. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ5Станислав Стойчев ЙордановА22.95%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Димо Петров БодуровА100.98%
13. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2Христо Гичев ХристовА16.72%