Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Нови пазар
Сума от всички действителни гласове за 2722. Нови пазар: 6249
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 298

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5657
Квота на Хеър: 269.38095
Общинска избирателна квота: 298

Партия1234689
Vi84
1.34%
1134
18.15%
236
3.78%
1664
26.63%
272
4.35%
1426
22.82%
1433
22.93%
mi-4.20965-6.17713-5.293625.3196
pi-4-6-55
ri-0.20965-0.17713-0.293620.3196
Доп. манд.-0-0-01
Общо манд.-4-6-56


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"1. Николай Ангелов Николов528 177.18%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"2. Красимир Янков Иванов139 46.64%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"7. Николай Иванов Колев111 37.25%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"3. Димитър Янев Милчев103 34.56%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"4. Рангел Драгомиров Рангелов42 14.09%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"17. Алдин Бисеров Атанасов33 11.07%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"13. Георги Петров Георгиев29 9.73%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"6. Мира Чанкова Славова27 9.06%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"21. Даниела Славчева Голбан24 8.05%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"11. Иван Христов Безус21 7.05%
4. Движение за права и свободи-ДПС1. Айсел Исмаил Руфад1483 497.65%
4. Движение за права и свободи-ДПС4. Мюзеям Салим Али140 46.98%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Красимира Дамянова Бунова714 239.60%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Сирма Станиславова Комитова147 49.33%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Георги Сашев Георгиев96 32.21%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Ивайло Петров Николов73 24.50%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14. Пенка Николаева Ангелова63 21.14%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Златина Атанасова Русева58 19.46%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Александър Руменов Милков53 17.79%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Венцислав Валентинов Вичков41 13.76%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Васил Еленков Тонев33 11.07%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Димитър Милков Дончев24 8.05%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Даниела Тодорова Миронова23 7.72%
9. ПП ГЕРБ1. Ивайло Стоянов Камаджиев712 238.93%
9. ПП ГЕРБ11. Хамди Сами Авджъ121 40.60%
9. ПП ГЕРБ9. Димитър Стойков Димитров87 29.19%
9. ПП ГЕРБ2. Ангел Любенов Куцаров79 26.51%
9. ПП ГЕРБ10. Боряна Дочева Христова76 25.50%
9. ПП ГЕРБ4. Пламен Иванов Петков60 20.13%
9. ПП ГЕРБ5. Христо Нисторов Николов50 16.78%
9. ПП ГЕРБ3. Цветанка Николова Котларова47 15.77%
9. ПП ГЕРБ7. Красен Цветков Деянов32 10.74%
9. ПП ГЕРБ13. Елена Йорданова Христозова - Денева30 10.07%
9. ПП ГЕРБ14. Радостина Живкова Иванова29 9.73%
9. ПП ГЕРБ12. Теменуга Йорданова Маринова25 8.39%
9. ПП ГЕРБ8. Анна Валентинова Минчева22 7.38%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"1Николай Ангелов НиколовА177.18%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"2Красимир Янков ИвановА46.64%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"7Николай Иванов КолевА37.25%
2. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"3Димитър Янев МилчевА34.56%
4. Движение за права и свободи-ДПС1Айсел Исмаил РуфадА497.65%
4. Движение за права и свободи-ДПС4Мюзеям Салим АлиА46.98%
4. Движение за права и свободи-ДПС2Норан Керим ТефикБ
4. Движение за права и свободи-ДПС3Фейдан Васви МустафаБ
4. Движение за права и свободи-ДПС5Исмел Хасан ИбрямБ
4. Движение за права и свободи-ДПС6Хасан Ерханов СалиевБ
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Красимира Дамянова БуноваА239.6%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Сирма Станиславова КомитоваА49.33%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Георги Сашев ГеоргиевА32.21%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Ивайло Петров НиколовА24.5%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14Пенка Николаева АнгеловаА21.14%
9. ПП ГЕРБ1Ивайло Стоянов КамаджиевА238.93%
9. ПП ГЕРБ11Хамди Сами АвджъА40.6%
9. ПП ГЕРБ9Димитър Стойков ДимитровА29.19%
9. ПП ГЕРБ2Ангел Любенов КуцаровА26.51%
9. ПП ГЕРБ10Боряна Дочева ХристоваА25.5%
9. ПП ГЕРБ4Пламен Иванов ПетковА20.13%