Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Никола Козлево
Сума от всички действителни гласове за 2721. Никола Козлево: 3323
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 256

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3235
Квота на Хеър: 248.84615
Общинска избирателна квота: 256

Партия123456
Vi1526
45.92%
1347
40.54%
50
1.50%
18
0.54%
20
0.60%
362
10.89%
mi6.13235.41298---1.45471
pi65---1
ri0.13230.41298---0.45471
Доп. манд.00---1
Общо манд.65---2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ2. Стефан Иванов Стефанов1048 409.38%
1. ПП ГЕРБ11. Нурай Ферудин Реджеб88 34.38%
1. ПП ГЕРБ8. Сейнур Юсеинов Ахмедов51 19.92%
1. ПП ГЕРБ9. Нурхан Осман Али42 16.41%
1. ПП ГЕРБ6. Владимир Димитров Лазаров40 15.63%
1. ПП ГЕРБ7. Йордан Иванов Добрев27 10.55%
1. ПП ГЕРБ12. Иванка Господинова Иванова24 9.38%
1. ПП ГЕРБ10. Мехмед Шериф Амид23 8.98%
2. Движение за права и свободи-ДПС1. Гюлшен Ахмед Ахмед1059 413.67%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. Фераим Керим Сали102 39.84%
2. Движение за права и свободи-ДПС8. Веселин Валериев Ангелов56 21.88%
2. Движение за права и свободи-ДПС11. Неджат Неджиб Ахмед56 21.88%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Галин Иванов Георгиев245 95.70%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Себайдин Фикрет Ахмед51 19.92%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Йорданка Димитрова Христова26 10.16%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ2Стефан Иванов СтефановА409.38%
1. ПП ГЕРБ11Нурай Ферудин РеджебА34.38%
1. ПП ГЕРБ8Сейнур Юсеинов АхмедовА19.92%
1. ПП ГЕРБ9Нурхан Осман АлиА16.41%
1. ПП ГЕРБ6Владимир Димитров ЛазаровА15.63%
1. ПП ГЕРБ7Йордан Иванов ДобревА10.55%
2. Движение за права и свободи-ДПС1Гюлшен Ахмед АхмедА413.67%
2. Движение за права и свободи-ДПС2Фераим Керим СалиА39.84%
2. Движение за права и свободи-ДПС8Веселин Валериев АнгеловА21.88%
2. Движение за права и свободи-ДПС11Неджат Неджиб АхмедА21.88%
2. Движение за права и свободи-ДПС3Ерджан Февзи ХасанБ
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Галин Иванов ГеоргиевА95.7%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Себайдин Фикрет АхмедА19.92%