Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Каспичан
Сума от всички действителни гласове за 2719. Каспичан: 3456
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 266

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2918
Квота на Хеър: 224.46154
Общинска избирателна квота: 266

Партия134567810
Vi731
21.15%
413
11.95%
134
3.88%
118
3.41%
462
13.37%
78
2.26%
83
2.40%
1312
37.96%
mi3.256681.83996--2.05826--5.8451
pi31--2--5
ri0.256680.83996--0.05826--0.8451
Доп. манд.01--0--1
Общо манд.32--2--6


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"1. Магдалена Боянова Боева-Тодорова388 145.86%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"9. Радослав Георгиев Бакалов103 38.72%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"3. Борислав Дочев Йорданов66 24.81%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"13. Ленин Владимиров Пенев35 13.16%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"4. Димитричка Валентинова Лазарова31 11.65%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"11. Галина Красимирова Лекова25 9.40%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"5. Цветомира Васкова Христова19 7.14%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"10. Петю Стефанов Петров19 7.14%
3. Движение за права и свободи-ДПС1. Боряна Андреева Бойчева291 109.40%
3. Движение за права и свободи-ДПС3. Зелиха Тургай Марем67 25.19%
3. Движение за права и свободи-ДПС2. Гюнал Юсеин Мехмед33 12.41%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Николай Борисов Николов264 99.25%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Георги Димитров Георгиев66 24.81%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Стефан Тодоров Петков29 10.90%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Валентин Тонев Атанасов22 8.27%
10. ПП ГЕРБ1. Анелия Руменова Ангелова577 216.92%
10. ПП ГЕРБ10. Мартин Борисов Леков162 60.90%
10. ПП ГЕРБ9. Марияна Красенова Антонова131 49.25%
10. ПП ГЕРБ3. Янка Христова Ненова92 34.59%
10. ПП ГЕРБ7. Драганка Славкова Йорданова63 23.68%
10. ПП ГЕРБ8. Пламен Георгиев Павлов55 20.68%
10. ПП ГЕРБ5. Надежда Живкова Неделчева44 16.54%
10. ПП ГЕРБ2. Росен Василев Маринов42 15.79%
10. ПП ГЕРБ13. Людмила Христова Борисова41 15.41%
10. ПП ГЕРБ6. Ивайло Симеонов Пенев41 15.41%
10. ПП ГЕРБ4. Десислава Ивелинова Вълчева37 13.91%
10. ПП ГЕРБ11. Жечка Желева Недялкова21 7.89%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"1Магдалена Боянова Боева-ТодороваА145.86%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"9Радослав Георгиев БакаловА38.72%
1. МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ"3Борислав Дочев ЙордановА24.81%
3. Движение за права и свободи-ДПС1Боряна Андреева БойчеваА109.4%
3. Движение за права и свободи-ДПС3Зелиха Тургай МаремА25.19%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Николай Борисов НиколовА99.25%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Георги Димитров ГеоргиевА24.81%
10. ПП ГЕРБ1Анелия Руменова АнгеловаА216.92%
10. ПП ГЕРБ10Мартин Борисов ЛековА60.9%
10. ПП ГЕРБ9Марияна Красенова АнтоноваА49.25%
10. ПП ГЕРБ3Янка Христова НеноваА34.59%
10. ПП ГЕРБ7Драганка Славкова ЙордановаА23.68%
10. ПП ГЕРБ8Пламен Георгиев ПавловА20.68%