Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Каолиново
Сума от всички действителни гласове за 2718. Каолиново: 6264
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 299

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6217
Квота на Хеър: 296.04762
Общинска избирателна квота: 299

Партия12345
Vi47
0.75%
4515
72.08%
475
7.58%
428
6.83%
799
12.76%
mi-15.250921.604471.445712.69889
pi-15112
ri-0.250920.604470.445710.69889
Доп. манд.-0101
Общо манд.-15213


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. Движение за права и свободи-ДПС1. Зия Насъф Назиф1770 591.97%
2. Движение за права и свободи-ДПС7. Рушид Хюсмен Ехлиман406 135.79%
2. Движение за права и свободи-ДПС4. Мустафа Осман Сюлейман366 122.41%
2. Движение за права и свободи-ДПС11. Ерхан Фахредин Сюлейман276 92.31%
2. Движение за права и свободи-ДПС15. Насуф Ибрямов Юсуфов264 88.29%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. Бейхан Фикри Мехмед223 74.58%
2. Движение за права и свободи-ДПС8. Неджми Неджмидин Азис215 71.91%
2. Движение за права и свободи-ДПС13. Сунай Ебазер Мехмед180 60.20%
2. Движение за права и свободи-ДПС16. Хайредин Сабитов Сюлейманов137 45.82%
2. Движение за права и свободи-ДПС3. Хюсню Закиров Хюсниев119 39.80%
2. Движение за права и свободи-ДПС6. Бейзат Хабил Феим93 31.10%
2. Движение за права и свободи-ДПС20. Фадли Руфат Расим86 28.76%
2. Движение за права и свободи-ДПС21. Февзи Фейзула Вели73 24.41%
2. Движение за права и свободи-ДПС17. Айхан Самиев Зайдов61 20.40%
2. Движение за права и свободи-ДПС14. Невин Неджиб Ахмед61 20.40%
2. Движение за права и свободи-ДПС5. Ахмед Рафиев Исмаилов47 15.72%
2. Движение за права и свободи-ДПС10. Рейхан Тасин Ахмед41 13.71%
2. Движение за права и свободи-ДПС19. Раим Фикрет Шукри37 12.37%
2. Движение за права и свободи-ДПС12. Мустафа Ахмед Емин32 10.70%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Аляйдин Хасан Сали328 109.70%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Шинаси Махмуд Ахмед82 27.42%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Айдън Исмаил Томаш26 8.70%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Ибрям Ахмедов Юсеинов185 61.87%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Юсуф Рушан Ефраим139 46.49%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Живко Вълчев Донев50 16.72%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Ридван Алиев Шюкриев27 9.03%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Анифе Хюсеин Салим22 7.36%
5. ПП ГЕРБ1. Йозай Хюсеин Хюсни386 129.10%
5. ПП ГЕРБ2. Илхан Сали Лятиф141 47.16%
5. ПП ГЕРБ7. Мехмедали Саами Мехмедали52 17.39%
5. ПП ГЕРБ5. Тефик Али Хасан50 16.72%
5. ПП ГЕРБ9. Сенаим Исмаилов Алиев32 10.70%
5. ПП ГЕРБ4. Юксел Халим Мурад32 10.70%
5. ПП ГЕРБ3. Георги Захариев Борачев29 9.70%
5. ПП ГЕРБ13. Джунейт Мехмед Сали28 9.36%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Движение за права и свободи-ДПС1Зия Насъф НазифА591.97%
2. Движение за права и свободи-ДПС7Рушид Хюсмен ЕхлиманА135.79%
2. Движение за права и свободи-ДПС4Мустафа Осман СюлейманА122.41%
2. Движение за права и свободи-ДПС11Ерхан Фахредин СюлейманА92.31%
2. Движение за права и свободи-ДПС15Насуф Ибрямов ЮсуфовА88.29%
2. Движение за права и свободи-ДПС2Бейхан Фикри МехмедА74.58%
2. Движение за права и свободи-ДПС8Неджми Неджмидин АзисА71.91%
2. Движение за права и свободи-ДПС13Сунай Ебазер МехмедА60.2%
2. Движение за права и свободи-ДПС16Хайредин Сабитов СюлеймановА45.82%
2. Движение за права и свободи-ДПС3Хюсню Закиров ХюсниевА39.8%
2. Движение за права и свободи-ДПС6Бейзат Хабил ФеимА31.1%
2. Движение за права и свободи-ДПС20Фадли Руфат РасимА28.76%
2. Движение за права и свободи-ДПС21Февзи Фейзула ВелиА24.41%
2. Движение за права и свободи-ДПС14Невин Неджиб АхмедА20.4%
2. Движение за права и свободи-ДПС17Айхан Самиев ЗайдовА20.4%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Аляйдин Хасан СалиА109.7%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Шинаси Махмуд АхмедА27.42%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Ибрям Ахмедов ЮсеиновА61.87%
5. ПП ГЕРБ1Йозай Хюсеин ХюсниА129.1%
5. ПП ГЕРБ2Илхан Сали ЛятифА47.16%
5. ПП ГЕРБ7Мехмедали Саами МехмедалиА17.39%