Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Венец
Сума от всички действителни гласове за 2707. Венец: 4015
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 237

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3917
Квота на Хеър: 230.41176
Общинска избирателна квота: 237

Партия134
Vi280
6.97%
3637
90.59%
98
2.44%
mi1.2152215.78478-
pi115-
ri0.215220.78478-
Доп. манд.01-
Общо манд.116-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ1. Орхан Велиев Кърджалиев191 80.59%
1. ПП ГЕРБ3. Ирфан Мехмед Ибрахим82 34.60%
3. Движение за права и свободи-ДПС1. Бейзат Садък Яхя3203 1351.48%
3. Движение за права и свободи-ДПС3. Ибрахим Хасанов Османов322 135.86%
3. Движение за права и свободи-ДПС16. Ахмед Мехмедов Ахмедов59 24.89%
3. Движение за права и свободи-ДПС15. Гюнер Юксел Хасан19 8.02%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ1Орхан Велиев КърджалиевА80.59%
3. Движение за права и свободи-ДПС1Бейзат Садък ЯхяА1351.48%
3. Движение за права и свободи-ДПС3Ибрахим Хасанов ОсмановА135.86%
3. Движение за права и свободи-ДПС16Ахмед Мехмедов АхмедовА24.89%
3. Движение за права и свободи-ДПС15Гюнер Юксел ХасанА8.02%
3. Движение за права и свободи-ДПС2Ерджан Нуриев МустафовБ
3. Движение за права и свободи-ДПС4Мехмед Мустафа МехмедБ
3. Движение за права и свободи-ДПС5Фердун Хамид ХасанБ
3. Движение за права и свободи-ДПС6Юзджан Себайдинов АбтуловБ
3. Движение за права и свободи-ДПС7Хамид Хилмиев ХалимовБ
3. Движение за права и свободи-ДПС8Бейхан Ридван АлиБ
3. Движение за права и свободи-ДПС9Дилбер Хайредин БахриБ
3. Движение за права и свободи-ДПС10Илтер Бейзатов СадъковБ
3. Движение за права и свободи-ДПС11Юсейн Хамидов МехмедовБ
3. Движение за права и свободи-ДПС12Сюлейман Мехмед СюлейманБ
3. Движение за права и свободи-ДПС13Ибрахим Реджебов ИбрямовБ
3. Движение за права и свободи-ДПС14Насуф Недрет ЯкубБ