Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Харманли
Сума от всички действителни гласове за 2633. Харманли: 10780
Брой мандати за общински съветници: 29
Общинска избирателна квота: 372

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 29

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 9850
Квота на Хеър: 339.65517
Общинска избирателна квота: 372

Партия1235679101112131415
Vi552
5.12%
1167
10.83%
836
7.76%
42
0.39%
180
1.67%
3307
30.68%
128
1.19%
99
0.92%
117
1.09%
3512
32.58%
248
2.30%
476
4.42%
116
1.08%
mi1.625183.435842.46132--9.73635---10.3399-1.40142-
pi132--9---10-1-
ri0.625180.435840.46132--0.73635---0.3399-0.40142-
Доп. манд.101--1---0-0-
Общо манд.233--10---10-1-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ1. Тодор Гошев Тодоров356 95.70%
1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ3. Янко Димитров Янков54 14.52%
1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ2. Светлана Николова Ангелова29 7.80%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"1. Красимир Кръстев Панчев713 191.67%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"2. Маргарит Тодоров Петров171 45.97%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"5. Светла Георгиева Василева77 20.70%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"4. Красимира Кирилова Иванова47 12.63%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"6. Митко Ангелов Арабаджиев38 10.22%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"7. Дарина Динкова Чакърова28 7.53%
3. Движение за права и свободи-ДПС1. Сезгин Халил Мустафа573 154.03%
3. Движение за права и свободи-ДПС3. Мехмед Идрис Алиосман127 34.14%
3. Движение за права и свободи-ДПС4. Ахмед Ахмед Мустафа59 15.86%
3. Движение за права и свободи-ДПС2. Александра Велева Чакърова50 13.44%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Михаил Христов Лисков2302 618.82%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Диляна Господинова Комитова375 100.81%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Борислав Василев Василев92 24.73%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Надежда Борисова Колева-Стойчева71 19.09%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Дора Чанкова Делчева54 14.52%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Любомир Андреев Андреев52 13.98%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Димитър Славчев Сакалов40 10.75%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Васко Сидеров Господинов39 10.48%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14. Костадин Василев Делчев31 8.33%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Пламен Делчев Делчев27 7.26%
12. ПП ГЕРБ1. Мария Иванова Киркова2123 570.70%
12. ПП ГЕРБ12. Димитър Петров Димитров307 82.53%
12. ПП ГЕРБ6. Димитър Янев Димитров158 42.47%
12. ПП ГЕРБ4. Стефка Здравкова Стефанова91 24.46%
12. ПП ГЕРБ14. Веса Господинова Христова73 19.62%
12. ПП ГЕРБ10. Наталия Христова Дрехарова68 18.28%
12. ПП ГЕРБ19. Борислава Генчева Костова67 18.01%
12. ПП ГЕРБ2. Валентина Атанасова Димулска55 14.78%
12. ПП ГЕРБ3. Иван Димитров Димитров46 12.37%
12. ПП ГЕРБ5. Динко Йовчев Тървалиев44 11.83%
12. ПП ГЕРБ18. Васил Димчев Василев41 11.02%
12. ПП ГЕРБ26. Станка Георгиева Манолова41 11.02%
12. ПП ГЕРБ7. Христо Стоев Братанов40 10.75%
12. ПП ГЕРБ8. Йордан Крумов Малинов39 10.48%
12. ПП ГЕРБ29. Пламен Петров Димитров38 10.22%
12. ПП ГЕРБ9. Денка Желязкова Ангелова36 9.68%
12. ПП ГЕРБ13. Елена Колева Делчева35 9.41%
12. ПП ГЕРБ11. Анелия Николаева Малева33 8.87%
12. ПП ГЕРБ22. Милен Антонов Михайлов30 8.06%
14. КОАЛИЦИЯ „Алтернативата ДНЕС”1. Атанас Бързев Стоев294 79.03%
14. КОАЛИЦИЯ „Алтернативата ДНЕС”3. Габриел Росенов Русев64 17.20%
14. КОАЛИЦИЯ „Алтернативата ДНЕС”14. Райчо Георгиев Иванов47 12.63%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ1Тодор Гошев ТодоровА95.7%
1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ3Янко Димитров ЯнковА14.52%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"1Красимир Кръстев ПанчевА191.67%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"2Маргарит Тодоров ПетровА45.97%
2. ,,ПРОМЯНА за ХАРМАНЛИ"5Светла Георгиева ВасилеваА20.7%
3. Движение за права и свободи-ДПС1Сезгин Халил МустафаА154.03%
3. Движение за права и свободи-ДПС3Мехмед Идрис АлиосманА34.14%
3. Движение за права и свободи-ДПС4Ахмед Ахмед МустафаА15.86%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Михаил Христов ЛисковА618.82%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Диляна Господинова КомитоваА100.81%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17Борислав Василев ВасилевА24.73%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Надежда Борисова Колева-СтойчеваА19.09%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Дора Чанкова ДелчеваА14.52%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Любомир Андреев АндреевА13.98%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Димитър Славчев СакаловА10.75%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Васко Сидеров ГосподиновА10.48%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14Костадин Василев ДелчевА8.33%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Пламен Делчев ДелчевА7.26%
12. ПП ГЕРБ1Мария Иванова КирковаА570.7%
12. ПП ГЕРБ12Димитър Петров ДимитровА82.53%
12. ПП ГЕРБ6Димитър Янев ДимитровА42.47%
12. ПП ГЕРБ4Стефка Здравкова СтефановаА24.46%
12. ПП ГЕРБ14Веса Господинова ХристоваА19.62%
12. ПП ГЕРБ10Наталия Христова ДрехароваА18.28%
12. ПП ГЕРБ19Борислава Генчева КостоваА18.01%
12. ПП ГЕРБ2Валентина Атанасова ДимулскаА14.78%
12. ПП ГЕРБ3Иван Димитров ДимитровА12.37%
12. ПП ГЕРБ5Динко Йовчев ТървалиевА11.83%
14. КОАЛИЦИЯ „Алтернативата ДНЕС”1Атанас Бързев СтоевА79.03%