Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Тополовград
Сума от всички действителни гласове за 2632. Тополовград: 5927
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 349

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5561
Квота на Хеър: 327.11765
Общинска избирателна квота: 349

Партия13456789
Vi912
15.39%
77
1.30%
228
3.85%
1505
25.39%
372
6.28%
61
1.03%
2369
39.97%
403
6.80%
mi2.78799--4.600791.13721-7.242041.23197
pi2--41-71
ri0.78799--0.600790.13721-0.242040.23197
Доп. манд.1--10-00
Общо манд.3--51-71


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. МК "ЗА" община Тополовград"1. Добрин Георгиев Парнаров572 163.90%
1. МК "ЗА" община Тополовград"6. Петко Костов Костов70 20.06%
1. МК "ЗА" община Тополовград"4. Райчо Стоянов Райчев59 16.91%
1. МК "ЗА" община Тополовград"2. Господинка Георгиева Панайотова49 14.04%
1. МК "ЗА" община Тополовград"5. Кера Иванова Спирова45 12.89%
1. МК "ЗА" община Тополовград"10. Иван Вълчев Стоянов25 7.16%
5. ПП ГЕРБ1. Васил Иванов Сяров718 205.73%
5. ПП ГЕРБ3. Атанас Димитров Анастасов202 57.88%
5. ПП ГЕРБ5. Тодор Митков Кьосев168 48.14%
5. ПП ГЕРБ8. Христо Димитров Сербезов61 17.48%
5. ПП ГЕРБ7. Николай Иванов Колев57 16.33%
5. ПП ГЕРБ11. Маргарита Антонова Гайдарова48 13.75%
5. ПП ГЕРБ4. Николай Петров Лафчиев45 12.89%
5. ПП ГЕРБ17. Веселин Мирчев Герджиков40 11.46%
5. ПП ГЕРБ2. Антоанета Славова Палазова40 11.46%
5. ПП ГЕРБ9. Светла Георгиева Михайлова37 10.60%
5. ПП ГЕРБ6. Бойка Георгиева Дойчева26 7.45%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Хараламби Севов Мочев216 61.89%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2. Стоян Петков Янчев59 16.91%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)3. Кольо Иванов Колев52 14.90%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)6. Димитър Нейков Димитров26 7.45%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"1. Коста Ташев Стойчев1431 410.03%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"2. Наско Ангелов Стоянов220 63.04%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"8. Георги Иванов Георгиев190 54.44%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"3. Пламен Минчев Минчев136 38.97%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"7. Банко Димитров Банков96 27.51%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"5. Красимир Вълков Иванов79 22.64%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"11. Добромира Димитрова Николова63 18.05%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"4. Петър Златев Янчев49 14.04%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"6. Николай Тодоров Узунов36 10.32%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"10. Тодорка Георгиева Бурналова25 7.16%
9. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Димитър Стоянов Димитров161 46.13%
9. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Силвия Георгиева Георгиева85 24.36%
9. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3. Павлин Костов Терзиев55 15.76%
9. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/4. Мариана Пеева Борисова49 14.04%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. МК "ЗА" община Тополовград"1Добрин Георгиев ПарнаровА163.9%
1. МК "ЗА" община Тополовград"6Петко Костов КостовА20.06%
1. МК "ЗА" община Тополовград"4Райчо Стоянов РайчевА16.91%
5. ПП ГЕРБ1Васил Иванов СяровА205.73%
5. ПП ГЕРБ3Атанас Димитров АнастасовА57.88%
5. ПП ГЕРБ5Тодор Митков КьосевА48.14%
5. ПП ГЕРБ8Христо Димитров СербезовА17.48%
5. ПП ГЕРБ7Николай Иванов КолевА16.33%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Хараламби Севов МочевА61.89%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"1Коста Ташев СтойчевА410.03%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"2Наско Ангелов СтояновА63.04%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"8Георги Иванов ГеоргиевА54.44%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"3Пламен Минчев МинчевА38.97%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"7Банко Димитров БанковА27.51%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"5Красимир Вълков ИвановА22.64%
8. МК "ВЪЗРАЖДАНЕ"11Добромира Димитрова НиколоваА18.05%
9. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Димитър Стоянов ДимитровА46.13%