Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Симеоновград
Сума от всички действителни гласове за 2629. Симеоновград: 4063
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 313

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3240
Квота на Хеър: 249.23077
Общинска избирателна квота: 313

Партия13456789101112
Vi515
12.68%
100
2.46%
75
1.85%
63
1.55%
48
1.18%
1591
39.16%
190
4.68%
1134
27.91%
20
0.49%
195
4.80%
132
3.25%
mi2.06636----6.38364-4.55---
pi2----6-4---
ri0.06636----0.38364-0.55---
Доп. манд.0----0-1---
Общо манд.2----6-5---


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Павел Димитров Полихронов296 94.57%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Антон Желев Петров45 14.38%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Иванка Матева Пашова35 11.18%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Мария Митева Палазова26 8.31%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Венета Жекова Тенева24 7.67%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Антония Иванова Грудева23 7.35%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Милена Георгиева Рангелова1137 363.26%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Милена Георгиева Русева193 61.66%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Иван Николов Илчев65 20.77%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Дончо Тенев Донков43 13.74%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Иванка Митева Колева43 13.74%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Галина Любенова Иванова31 9.90%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Росен Бонев Русев29 9.27%
9. ПП ГЕРБ1. Пейчо Вълков Стайков591 188.82%
9. ПП ГЕРБ3. Светлана Манолова Стоева111 35.46%
9. ПП ГЕРБ8. Теодора Стефанова Гандева-Дочева93 29.71%
9. ПП ГЕРБ5. Даниела Тодорова Деспова84 26.84%
9. ПП ГЕРБ9. Петьо Генчев Митев79 25.24%
9. ПП ГЕРБ6. Стоян Сидеров Колев62 19.81%
9. ПП ГЕРБ2. Теодоринка Илиева Иванова51 16.29%
9. ПП ГЕРБ7. Илия Генев Илев23 7.35%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Павел Димитров ПолихроновА94.57%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Антон Желев ПетровА14.38%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Милена Георгиева РангеловаА363.26%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7Милена Георгиева РусеваА61.66%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5Иван Николов ИлчевА20.77%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Дончо Тенев ДонковА13.74%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6Иванка Митева КолеваА13.74%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8Галина Любенова ИвановаА9.9%
9. ПП ГЕРБ1Пейчо Вълков СтайковА188.82%
9. ПП ГЕРБ3Светлана Манолова СтоеваА35.46%
9. ПП ГЕРБ8Теодора Стефанова Гандева-ДочеваА29.71%
9. ПП ГЕРБ5Даниела Тодорова ДесповаА26.84%
9. ПП ГЕРБ9Петьо Генчев МитевА25.24%