Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Свиленград




Сума от всички действителни гласове за 2628. Свиленград: 9963
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 475

Избран независим кандидат Живко Йорданов Желев с 881 гласа

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 20

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8099
Квота на Хеър: 404.95
Общинска избирателна квота: 499

Партия124567810111213
Vi3076
30.87%
2217
22.25%
769
7.72%
773
7.76%
238
2.39%
327
3.28%
524
5.26%
234
2.35%
35
0.35%
149
1.50%
740
7.43%
mi7.5965.474751.8991.90888--1.29399---1.82739
pi7511--1---1
ri0.5960.474750.8990.90888--0.29399---0.82739
Доп. манд.1011--0---1
Общо манд.8522--1---2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ1. Иван Андреев Андреев2238 448.50%
1. ПП ГЕРБ7. Христо Ганчев Минков156 31.26%
1. ПП ГЕРБ12. Анелия Георгиева Георгиева124 24.85%
1. ПП ГЕРБ6. Даниела Кирилова Георгиева109 21.84%
1. ПП ГЕРБ5. Георги Карамфилов Карамфилов65 13.03%
1. ПП ГЕРБ13. Мартин Славчев Айвазов57 11.42%
1. ПП ГЕРБ3. Георги Добрев Еленков57 11.42%
1. ПП ГЕРБ2. Атанаска Николова Михайлова56 11.22%
1. ПП ГЕРБ4. Тодорка Чанкова Хърсева37 7.41%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Христо Димитров Щерев1301 260.72%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Никола Илиев Динков197 39.48%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Иван Великов Апостолов167 33.47%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Василка Георгиева Вангелова144 28.86%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Евелина Иванова Стефанова84 16.83%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Стамо Димитров Димитров69 13.83%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ21. Ярослав Димитров Грозев51 10.22%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Златомир Димитров Костадинов46 9.22%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Недялка Краева Георгиева38 7.62%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Веселина Димитрова Павлова37 7.41%
4. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1. Николина Гълъбова Пехливанова505 101.20%
4. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”3. Христина Ангелова Бойчева77 15.43%
4. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”4. Катюша Трифонова Николова61 12.22%
5. Местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД"1. Живко Георгиев Проданов476 95.39%
5. Местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД"5. Цветелина Атанасова Атанасова135 27.05%
5. Местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД"6. Димитър Николаев Николов50 10.02%
5. Местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД"3. Параскева Георгиева Димитрова36 7.21%
8. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Панайот Иванов Панайотов374 74.95%
8. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)8. Алекси Христов Алексиев49 9.82%
8. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)3. Петър Иванов Илиев40 8.02%
8. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2. Кичка Русева Йовчева39 7.82%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Диана Христова Василева425 85.17%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Николай Димитров Колев136 27.25%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Георги Димитров Ганчев134 26.85%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ1Иван Андреев АндреевА448.5%
1. ПП ГЕРБ7Христо Ганчев МинковА31.26%
1. ПП ГЕРБ12Анелия Георгиева ГеоргиеваА24.85%
1. ПП ГЕРБ6Даниела Кирилова ГеоргиеваА21.84%
1. ПП ГЕРБ5Георги Карамфилов КарамфиловА13.03%
1. ПП ГЕРБ3Георги Добрев ЕленковА11.42%
1. ПП ГЕРБ13Мартин Славчев АйвазовА11.42%
1. ПП ГЕРБ2Атанаска Николова МихайловаА11.22%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Христо Димитров ЩеревА260.72%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Никола Илиев ДинковА39.48%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Иван Великов АпостоловА33.47%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Василка Георгиева ВангеловаА28.86%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Евелина Иванова СтефановаА16.83%
3. Инициативен комитет за регистрация на Живко Йорданов Желев като независим кандидат за общински съветник1Живко Йорданов ЖелевБ
4. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1Николина Гълъбова ПехливановаА101.2%
4. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”3Христина Ангелова БойчеваА15.43%
5. Местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД"1Живко Георгиев ПродановА95.39%
5. Местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД"5Цветелина Атанасова АтанасоваА27.05%
8. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Панайот Иванов ПанайотовА74.95%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Диана Христова ВасилеваА85.17%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Николай Димитров КолевА27.25%