Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Минерални бани
Сума от всички действителни гласове за 2619. Минерални бани: 3507
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 270

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3263
Квота на Хеър: 251.0
Общинска избирателна квота: 270

Партия3456
Vi66
1.88%
843
24.04%
2420
69.00%
178
5.08%
mi-3.358579.64143-
pi-39-
ri-0.358570.64143-
Доп. манд.-01-
Общо манд.-310-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. ПП ГЕРБ4. Илиян Иванов Петров69 25.56%
4. ПП ГЕРБ9. Антон Димов Вълчев67 24.81%
4. ПП ГЕРБ3. Хубен Пеев Хубенов62 22.96%
4. ПП ГЕРБ10. Ицко Трифонов Христов60 22.22%
4. ПП ГЕРБ13. Теодора Стефанова Тодорова59 21.85%
4. ПП ГЕРБ5. Ивайло Динков Йосифов45 16.67%
4. ПП ГЕРБ2. Пенчо Генев Пенев45 16.67%
4. ПП ГЕРБ6. Албена Петкова Недялкова44 16.30%
4. ПП ГЕРБ1. Петър Тодоров Петров41 15.19%
4. ПП ГЕРБ7. Стамен Тенчев Митев31 11.48%
5. Движение за права и свободи-ДПС4. Ерол Кемал Ахмед345 127.78%
5. Движение за права и свободи-ДПС13. Мюмюн Ахмед Зекир256 94.81%
5. Движение за права и свободи-ДПС5. Ружди Хасан Дуран255 94.44%
5. Движение за права и свободи-ДПС1. Мехмед Лятиф Шакир187 69.26%
5. Движение за права и свободи-ДПС3. Авни Юсуф Алтъпармак183 67.78%
5. Движение за права и свободи-ДПС11. Мустафа Шабан Мюмюн172 63.70%
5. Движение за права и свободи-ДПС12. Ерол Юзеир Юсеин161 59.63%
5. Движение за права и свободи-ДПС6. Сали шабан Исмаил143 52.96%
5. Движение за права и свободи-ДПС9. Ерсан Саид Джефер134 49.63%
5. Движение за права и свободи-ДПС8. Сунай Сали Хасан120 44.44%
5. Движение за права и свободи-ДПС10. Сердар Али Зафер106 39.26%
5. Движение за права и свободи-ДПС7. Кадир Емин Муса47 17.41%
5. Движение за права и свободи-ДПС2. Муса Юсуф Чолак36 13.33%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. ПП ГЕРБ4Илиян Иванов ПетровА25.56%
4. ПП ГЕРБ9Антон Димов ВълчевА24.81%
4. ПП ГЕРБ1Петър Тодоров ПетровА15.19%
5. Движение за права и свободи-ДПС4Ерол Кемал АхмедА127.78%
5. Движение за права и свободи-ДПС13Мюмюн Ахмед ЗекирА94.81%
5. Движение за права и свободи-ДПС5Ружди Хасан ДуранА94.44%
5. Движение за права и свободи-ДПС1Мехмед Лятиф ШакирА69.26%
5. Движение за права и свободи-ДПС3Авни Юсуф АлтъпармакА67.78%
5. Движение за права и свободи-ДПС11Мустафа Шабан МюмюнА63.7%
5. Движение за права и свободи-ДПС12Ерол Юзеир ЮсеинА59.63%
5. Движение за права и свободи-ДПС6Сали шабан ИсмаилА52.96%
5. Движение за права и свободи-ДПС9Ерсан Саид ДжеферА49.63%
5. Движение за права и свободи-ДПС8Сунай Сали ХасанА44.44%