Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Любимец
Сума от всички действителни гласове за 2617. Любимец: 4334
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 255

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3894
Квота на Хеър: 229.05882
Общинска избирателна квота: 255

Партия2345678911
Vi22
0.51%
15
0.35%
1225
28.26%
51
1.18%
24
0.55%
40
0.92%
183
4.22%
105
2.42%
2669
61.58%
mi--5.34797-----11.65203
pi--5-----11
ri--0.34797-----0.65203
Доп. манд.--0-----1
Общо манд.--5-----12


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"1. Пламен Георгиев Тонев705 276.47%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"4. Нели Тошева Петрова87 34.12%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"11. Николай Господинов Атанасов57 22.35%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"6. Дочка Димитрова Кючукова53 20.78%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"12. Аничка Василева Колева47 18.43%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"15. Петър Благоев Петров45 17.65%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"3. Гергана Трифонова Караджонова42 16.47%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"2. Михаил Димитров Димитров33 12.94%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"8. Карамфил Димитров Дулев30 11.76%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"5. Владимир Николов Бамбалов28 10.98%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"9. Георги Иванов Бораджиев26 10.20%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"16. Димитър Христозов Димитров22 8.63%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"7. Северина Синчецова Кирилова21 8.24%
11. ПП ГЕРБ2. Мария Стефанова Станкова2007 787.06%
11. ПП ГЕРБ11. Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева255 100.00%
11. ПП ГЕРБ3. Донка Трифонова Козалиева41 16.08%
11. ПП ГЕРБ12. Снежана Тенчева Ганчева34 13.33%
11. ПП ГЕРБ6. Силвия Тодорова Жекова31 12.16%
11. ПП ГЕРБ14. Петър Стоянов Ленков27 10.59%
11. ПП ГЕРБ7. Мария Димитрова Кирякова24 9.41%
11. ПП ГЕРБ8. Ангел Здравков Колев22 8.63%
11. ПП ГЕРБ13. Атанас Петков Атанасов21 8.24%
11. ПП ГЕРБ10. Красимир Николов Катев19 7.45%
11. ПП ГЕРБ17. Мария Валериева Колева18 7.06%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"1Пламен Георгиев ТоневА276.47%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"4Нели Тошева ПетроваА34.12%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"11Николай Господинов АтанасовА22.35%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"6Дочка Димитрова КючуковаА20.78%
4. Коалиция "ЗА ЛЮБИМЕЦ"12Аничка Василева КолеваА18.43%
11. ПП ГЕРБ2Мария Стефанова СтанковаА787.06%
11. ПП ГЕРБ11Стефка Ивайлова Дулгерис-КиришеваА100.%
11. ПП ГЕРБ3Донка Трифонова КозалиеваА16.08%
11. ПП ГЕРБ12Снежана Тенчева ГанчеваА13.33%
11. ПП ГЕРБ6Силвия Тодорова ЖековаА12.16%
11. ПП ГЕРБ14Петър Стоянов ЛенковА10.59%
11. ПП ГЕРБ7Мария Димитрова КиряковаА9.41%
11. ПП ГЕРБ8Ангел Здравков КолевА8.63%
11. ПП ГЕРБ13Атанас Петков АтанасовА8.24%
11. ПП ГЕРБ10Красимир Николов КатевА7.45%
11. ПП ГЕРБ17Мария Валериева КолеваА7.06%
11. ПП ГЕРБ4Ваня Атанасова ЧуколоваБ