Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Ивайловград
Сума от всички действителни гласове за 2611. Ивайловград: 3824
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 295

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3149
Квота на Хеър: 242.23077
Общинска избирателна квота: 295

Партия12367891011
Vi33
0.86%
286
7.48%
40
1.05%
1747
45.69%
1006
26.31%
59
1.54%
396
10.36%
92
2.41%
165
4.31%
mi---7.212134.15306-1.6348--
pi---74-1--
ri---0.212130.15306-0.6348--
Доп. манд.---00-1--
Общо манд.---74-2--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ПП ГЕРБ2. Красимир Илиев Димитров1206 408.81%
6. ПП ГЕРБ6. Златил Димитров Хаджиев214 72.54%
6. ПП ГЕРБ9. Иван Желязков Димитров84 28.47%
6. ПП ГЕРБ13. Венцислав Славов Токов58 19.66%
6. ПП ГЕРБ3. Снежка Николова Делииванова38 12.88%
6. ПП ГЕРБ8. Димитрина Атанасова Кастрева32 10.85%
6. ПП ГЕРБ7. Николина Димитрова Райкова-Николова24 8.14%
6. ПП ГЕРБ10. Златка Колева Кръстева21 7.12%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"1. Стефан Иванов Танев777 263.39%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"7. Стефка Костадинова Тамахкярова61 20.68%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"6. Стоян Димитров Стоянов37 12.54%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"3. Йордан Николов Араджиев35 11.86%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"2. Георги Петров Тодоров21 7.12%
9. Движение за права и свободи-ДПС1. Мехмед Мюмюн Хасан362 122.71%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
6. ПП ГЕРБ2Красимир Илиев ДимитровА408.81%
6. ПП ГЕРБ6Златил Димитров ХаджиевА72.54%
6. ПП ГЕРБ9Иван Желязков ДимитровА28.47%
6. ПП ГЕРБ13Венцислав Славов ТоковА19.66%
6. ПП ГЕРБ3Снежка Николова ДелиивановаА12.88%
6. ПП ГЕРБ8Димитрина Атанасова КастреваА10.85%
6. ПП ГЕРБ7Николина Димитрова Райкова-НиколоваА8.14%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"1Стефан Иванов ТаневА263.39%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"7Стефка Костадинова ТамахкяроваА20.68%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"6Стоян Димитров СтояновА12.54%
7. Коалиция "БСП, АБВ, ПК "Тракия" - Ивайловград"3Йордан Николов АраджиевА11.86%
9. Движение за права и свободи-ДПС1Мехмед Мюмюн ХасанА122.71%
9. Движение за права и свободи-ДПС2Асен Янков ХаджиевБ