Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Търговище
Сума от всички действителни гласове за 2535. Търговище: 25152
Брой мандати за общински съветници: 33
Общинска избирателна квота: 763

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 33

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 22362
Квота на Хеър: 677.63636
Общинска избирателна квота: 763

Партия2346789111213141617192021
Vi110
0.44%
85
0.34%
395
1.57%
461
1.83%
2236
8.89%
756
3.01%
4102
16.31%
280
1.11%
84
0.33%
6352
25.25%
21
0.08%
138
0.55%
8369
33.27%
1303
5.18%
433
1.72%
27
0.11%
mi----3.2997-6.05339--9.37376--12.350281.92286--
pi----3-6--9--121--
ri----0.2997-0.05339--0.37376--0.350280.92286--
Доп. манд.----0-0--1--01--
Общо манд.----3-6--10--122--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"1. Таню Георгиев Танев1020 133.68%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"7. Дамян Недялков Иванов123 16.12%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"9. Пламен Владимиров Белколев108 14.15%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"33. Петър Данчев Илиев96 12.58%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"2. Мирослав Панайотов Панов83 10.88%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"6. Маринела Динева Йорданова81 10.62%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"15. Иван Димитров Бахчеванов81 10.62%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"10. Стоян Валентинов Йосифов78 10.22%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"4. Станислав Желев Папазов62 8.13%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"8. Румен Тодоров Димитров60 7.86%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"13. Борислав Ивелинов Илиев55 7.21%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Красимир Митев Мирев2452 321.36%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Илия Светлозаров Илиев315 41.28%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Николай Милчев Златков217 28.44%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Емил Александров Димитров194 25.43%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Румен Иванов Такоров125 16.38%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15. Десислава Евгениева Петрова96 12.58%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Добрин Светославов Добрев75 9.83%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Татяна Титкова Коджаманова69 9.04%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Светослав Иванов Стефанов66 8.65%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Йордан Любенов Ботунски66 8.65%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Никола Иванов Станчев59 7.73%
13. ПП ГЕРБ1. Дарин Иванов Димитров4384 574.57%
13. ПП ГЕРБ13. Йордан Панайотов Шиваров524 68.68%
13. ПП ГЕРБ10. Венка Константинова Стоянова264 34.60%
13. ПП ГЕРБ6. Дарина Йорданова Костова123 16.12%
13. ПП ГЕРБ7. Димчо Тодоров Димов104 13.63%
13. ПП ГЕРБ2. Христо Стойнев Харалампиев91 11.93%
13. ПП ГЕРБ17. Невена Ярославова Станимирова69 9.04%
13. ПП ГЕРБ3. Панайот Йорданов Димитров65 8.52%
13. ПП ГЕРБ9. Турхан Билял Хаджиибрямолу61 7.99%
13. ПП ГЕРБ5. Никола Стоянов Найденов57 7.47%
13. ПП ГЕРБ20. Анета Иванова Куманова56 7.34%
17. Движение за права и свободи-ДПС1. Танер Исмаилов Ахмедов7322 959.63%
17. Движение за права и свободи-ДПС17. Теодора Методиева Томова567 74.31%
17. Движение за права и свободи-ДПС11. Теодора Владимирова Петкова135 17.69%
19. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Ивайло Павлов Първанов664 87.02%
19. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/19. Светослав Савчев Иванов81 10.62%
19. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3. Емил Владимиров Абаджиев58 7.60%
19. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Ивайло Маринов Иванов57 7.47%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"1Таню Георгиев ТаневА133.68%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"7Дамян Недялков ИвановА16.12%
7. МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ"9Пламен Владимиров БелколевА14.15%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Красимир Митев МиревА321.36%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9Илия Светлозаров ИлиевА41.28%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13Николай Милчев ЗлатковА28.44%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Емил Александров ДимитровА25.43%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Румен Иванов ТакоровА16.38%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15Десислава Евгениева ПетроваА12.58%
13. ПП ГЕРБ1Дарин Иванов ДимитровА574.57%
13. ПП ГЕРБ13Йордан Панайотов ШиваровА68.68%
13. ПП ГЕРБ10Венка Константинова СтояноваА34.6%
13. ПП ГЕРБ6Дарина Йорданова КостоваА16.12%
13. ПП ГЕРБ7Димчо Тодоров ДимовА13.63%
13. ПП ГЕРБ2Христо Стойнев ХаралампиевА11.93%
13. ПП ГЕРБ17Невена Ярославова СтанимироваА9.04%
13. ПП ГЕРБ3Панайот Йорданов ДимитровА8.52%
13. ПП ГЕРБ9Турхан Билял ХаджиибрямолуА7.99%
13. ПП ГЕРБ5Никола Стоянов НайденовА7.47%
17. Движение за права и свободи-ДПС1Танер Исмаилов АхмедовА959.63%
17. Движение за права и свободи-ДПС17Теодора Методиева ТомоваА74.31%
17. Движение за права и свободи-ДПС11Теодора Владимирова ПетковаА17.69%
17. Движение за права и свободи-ДПС2Ерджан Алиев БектешевБ
17. Движение за права и свободи-ДПС3Севим Мюстеджеб АлиБ
17. Движение за права и свободи-ДПС4Имрен Исметова МехмедоваБ
17. Движение за права и свободи-ДПС5Хатидже Идриз АлиеваБ
17. Движение за права и свободи-ДПС6Сунай Кемалов ХасановБ
17. Движение за права и свободи-ДПС7Айнур Ариф МехмедБ
17. Движение за права и свободи-ДПС8Тахир Джемалов ТахировБ
17. Движение за права и свободи-ДПС9Хамди Мехмедов ИлиязовБ
17. Движение за права и свободи-ДПС10Хюсеин Мустафов ЧеркезовБ
19. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Ивайло Павлов ПървановА87.02%
19. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/19Светослав Савчев ИвановА10.62%