Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Чирпан
Сума от всички действителни гласове за 2436. Чирпан: 8643
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 412

Избран независим кандидат Росен Василев Иванов с 538 гласа

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 20

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6557
Квота на Хеър: 327.85
Общинска избирателна квота: 433

Партия134578910111213141516171920
Vi38
0.44%
1758
20.34%
79
0.91%
26
0.30%
237
2.74%
21
0.24%
56
0.65%
2278
26.36%
190
2.20%
1338
15.48%
248
2.87%
145
1.68%
32
0.37%
238
2.75%
1183
13.69%
193
2.23%
45
0.52%
mi-5.36221-----6.9483-4.08113----3.60836--
pi-5-----6-4----3--
ri-0.36221-----0.9483-0.08113----0.60836--
Доп. манд.-0-----1-0----1--
Общо манд.-5-----7-4----4--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. ПП ГЕРБ1. Христо Видев Стефанов1183 273.21%
3. ПП ГЕРБ3. Катя Русенова Рабаджиева159 36.72%
3. ПП ГЕРБ2. Иван Станчев Станчев57 13.16%
3. ПП ГЕРБ7. Николай Янков Стоянов44 10.16%
3. ПП ГЕРБ16. Стефан Иванов Радев41 9.47%
3. ПП ГЕРБ13. Славчо Кирилов Боев36 8.31%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Кичка Тонева Петкова1614 372.75%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Господин Петров Ангелов191 44.11%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Стайко Иванов Генов71 16.40%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Камен Ивов Мартинов67 15.47%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Даниела Иванова Драгийска65 15.01%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Неделчо Радев Тотев31 7.16%
12. Движение за права и свободи-ДПС1. Орхан Кемалов Асанов1213 280.14%
12. Движение за права и свободи-ДПС12. Иван Руменов Йорданов73 16.86%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"1. Васил Георгиев Донев604 139.49%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"2. Николай Стефанов Петков87 20.09%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"17. Илияна Желязкова Ангелова70 16.17%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"4. Вълчо Николов Николов66 15.24%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"5. Димитринка Петрова Желязкова53 12.24%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"3. Станка Димова Йовчева47 10.85%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"13. Мирела Красимирова Генова32 7.39%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. ПП ГЕРБ1Христо Видев СтефановА273.21%
3. ПП ГЕРБ3Катя Русенова РабаджиеваА36.72%
3. ПП ГЕРБ2Иван Станчев СтанчевА13.16%
3. ПП ГЕРБ7Николай Янков СтояновА10.16%
3. ПП ГЕРБ16Стефан Иванов РадевА9.47%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Кичка Тонева ПетковаА372.75%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Господин Петров АнгеловА44.11%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Стайко Иванов ГеновА16.4%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9Камен Ивов МартиновА15.47%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Даниела Иванова ДрагийскаА15.01%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17Неделчо Радев ТотевА7.16%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Гено Николаев ГеновБ
12. Движение за права и свободи-ДПС1Орхан Кемалов АсановА280.14%
12. Движение за права и свободи-ДПС12Иван Руменов ЙордановА16.86%
12. Движение за права и свободи-ДПС2Рафаил Вели ВелиБ
12. Движение за права и свободи-ДПС3Ангел Митев ДимитровБ
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"1Васил Георгиев ДоневА139.49%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"2Николай Стефанов ПетковА20.09%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"17Илияна Желязкова АнгеловаА16.17%
17. МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"4Вълчо Николов НиколовА15.24%
21. ИК "Росен Василев Иванов"1Росен Василев ИвановБ