Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Опан
Сума от всички действителни гласове за 2423. Опан: 1385
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 126

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1358
Квота на Хеър: 123.45455
Общинска избирателна квота: 126

Партия1234
Vi281
20.29%
762
55.02%
27
1.95%
315
22.74%
mi2.276146.17231-2.55155
pi26-2
ri0.276140.17231-0.55155
Доп. манд.00-1
Общо манд.26-3


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"1. Генчо Донев Колев193 153.17%
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"2. Танчо Георгиев Илчев18 14.29%
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"5. Танка Иванова Тенева18 14.29%
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"4. Искрен Самуилов Вехов14 11.11%
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"7. Данаила Стефанова Димитрова13 10.32%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Румяна Янева Динева563 446.83%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Златина Димова Иванова56 44.44%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Пламен Бонев Иванов30 23.81%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Георги Русев Митев25 19.84%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Тончо Стоев Велев23 18.25%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Тинка Йорданова Петрова20 15.87%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Йорданка Тодорова Бонева18 14.29%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Грозьо Минчев Славов13 10.32%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"1. Иван Ганчев Иванов204 161.90%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"4. Иван Петков Михов39 30.95%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"9. Жеко Жеков Иванов24 19.05%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"2. Елка Илиева Бонева9 7.14%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"6. Иванка Куманова Петрова9 7.14%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"1Генчо Донев КолевА153.17%
1. "НОВА АЛТЕРНАТИВА"2Танчо Георгиев ИлчевА14.29%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Румяна Янева ДиневаА446.83%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Златина Димова ИвановаА44.44%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Пламен Бонев ИвановА23.81%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Георги Русев МитевА19.84%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Тончо Стоев ВелевА18.25%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Тинка Йорданова ПетроваА15.87%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"1Иван Ганчев ИвановА161.9%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"4Иван Петков МиховА30.95%
4. "ПП ГЕРБ - Реформаторски блок"9Жеко Жеков ИвановА19.05%