Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Мъглиж
Сума от всички действителни гласове за 2422. Мъглиж: 4265
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 251

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2747
Квота на Хеър: 161.58824
Общинска избирателна квота: 251

Партия1234567891011121314151617
Vi279
6.54%
195
4.57%
113
2.65%
231
5.42%
576
13.51%
15
0.35%
53
1.24%
183
4.29%
182
4.27%
252
5.91%
94
2.20%
86
2.02%
1640
38.45%
114
2.67%
42
0.98%
193
4.53%
17
0.40%
mi1.72661---3.56462----1.55952--10.14925----
pi1---3----1--10----
ri0.72661---0.56462----0.55952--0.14925----
Доп. манд.1---1----0--0----
Общо манд.2---4----1--10----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Марийка Митева Илиева179 71.31%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Янко Костов Щерев21 8.37%
5. НДСВ1. Делка Георгиева Алексиева301 119.92%
5. НДСВ5. Иван Стоянов Филипов70 27.89%
5. НДСВ3. Мария Костова Костова54 21.51%
5. НДСВ2. Георги Стоянов Иванов36 14.34%
5. НДСВ4. Мариана Панайотова Мокрешева22 8.76%
5. НДСВ8. Христо Колев Христов19 7.57%
5. НДСВ10. Елия Кирилова Стефанова18 7.17%
10. Движение за права и свободи-ДПС1. Аптула Вейсал Аптула201 80.08%
10. Движение за права и свободи-ДПС2. Атанас Димитров Георгиев30 11.95%
13. ПП ГЕРБ2. Душо Иванов Гавазов1099 437.85%
13. ПП ГЕРБ13. Таньо Динев Генов173 68.92%
13. ПП ГЕРБ15. Красимир Ненов Чернев65 25.90%
13. ПП ГЕРБ16. Емилия Димитрова Пенчева30 11.95%
13. ПП ГЕРБ17. Росица Веселинова Димова29 11.55%
13. ПП ГЕРБ7. Янко Спиров Христов27 10.76%
13. ПП ГЕРБ10. Филип Иванов Бинев25 9.96%
13. ПП ГЕРБ14. Янко Христов Янков20 7.97%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Марийка Митева ИлиеваА71.31%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Янко Костов ЩеревА8.37%
5. НДСВ1Делка Георгиева АлексиеваА119.92%
5. НДСВ5Иван Стоянов ФилиповА27.89%
5. НДСВ3Мария Костова КостоваА21.51%
5. НДСВ2Георги Стоянов ИвановА14.34%
10. Движение за права и свободи-ДПС1Аптула Вейсал АптулаА80.08%
13. ПП ГЕРБ2Душо Иванов ГавазовА437.85%
13. ПП ГЕРБ13Таньо Динев ГеновА68.92%
13. ПП ГЕРБ15Красимир Ненов ЧерневА25.9%
13. ПП ГЕРБ16Емилия Димитрова ПенчеваА11.95%
13. ПП ГЕРБ17Росица Веселинова ДимоваА11.55%
13. ПП ГЕРБ7Янко Спиров ХристовА10.76%
13. ПП ГЕРБ10Филип Иванов БиневА9.96%
13. ПП ГЕРБ14Янко Христов ЯнковА7.97%
13. ПП ГЕРБ4Милен Бонев БакаловБ
13. ПП ГЕРБ5Стела Красимирова СлавчеваБ