Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Казанлък
Сума от всички действителни гласове за 2412. Казанлък: 28331
Брой мандати за общински съветници: 37
Общинска избирателна квота: 766

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 37

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 23879
Квота на Хеър: 645.37838
Общинска избирателна квота: 766

Партия234567891014161718192022232425262728
Vi315
1.11%
2104
7.43%
500
1.76%
92
0.32%
1074
3.79%
518
1.83%
466
1.64%
74
0.26%
2085
7.36%
208
0.73%
573
2.02%
335
1.18%
98
0.35%
10217
36.06%
3880
13.70%
662
2.34%
41
0.14%
1113
3.93%
79
0.28%
3406
12.02%
193
0.68%
298
1.05%
mi-3.2601--1.66414---3.23066----15.831026.01198--1.72457-5.27752--
pi-3--1---3----156--1-5--
ri-0.2601--0.66414---0.23066----0.831020.01198--0.72457-0.27752--
Доп. манд.-0--1---0----10--1-0--
Общо манд.-3--2---3----166--2-5--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. Движение за права и свободи-ДПС1. Халил Реджепов Летифов1682 219.58%
3. Движение за права и свободи-ДПС3. Ридван Байрям Иляз177 23.11%
6. ПП България без цензура1. Галин Андонов Георгиев437 57.05%
6. ПП България без цензура2. Радослав Христов Рачев367 47.91%
6. ПП България без цензура6. Теодора Косева Косева77 10.05%
6. ПП България без цензура4. Генади Пенков Славов59 7.70%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Станчо Георгиев Леков944 123.24%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Михаил Иванов Михайлов348 45.43%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4. Георги Иванов Пенчев209 27.28%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Джамал Неджипов Папарланов178 23.24%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ10. Габриела Евгениева Тодорова125 16.32%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ5. Славейко Христов Николов90 11.75%
19. ПП ГЕРБ2. Николай Златанов Димитров5773 753.66%
19. ПП ГЕРБ19. Мария Цонева Цонева869 113.45%
19. ПП ГЕРБ13. Иван Георгиев Гитев241 31.46%
19. ПП ГЕРБ6. Галин Иванов Иванов224 29.24%
19. ПП ГЕРБ5. Боян Георгиев Каличков177 23.11%
19. ПП ГЕРБ8. Станислав Димитров Коев165 21.54%
19. ПП ГЕРБ3. Аксения Бориславова Тилева157 20.50%
19. ПП ГЕРБ27. Мехмед Алиев Мехмедов153 19.97%
19. ПП ГЕРБ12. Николай Митков Факиров147 19.19%
19. ПП ГЕРБ10. Борис Петков Кърчев144 18.80%
19. ПП ГЕРБ4. Радиана Стефанова Стефанова138 18.02%
19. ПП ГЕРБ34. Георги Димов Щерев127 16.58%
19. ПП ГЕРБ7. Стефка Василева Димитрова-Иванова101 13.19%
19. ПП ГЕРБ31. Генчо Христов Генчев99 12.92%
19. ПП ГЕРБ22. Стефан Драганов Златев98 12.79%
19. ПП ГЕРБ18. Иван Георгиев Катанов97 12.66%
19. ПП ГЕРБ14. Валентин Петров Кралев90 11.75%
19. ПП ГЕРБ25. Йоана Иванова Цветкова-Комитова90 11.75%
19. ПП ГЕРБ23. Велина Иванова Стойчева87 11.36%
19. ПП ГЕРБ26. Иванка Дончева Шопова81 10.57%
19. ПП ГЕРБ17. Мария Павлова Гинева80 10.44%
19. ПП ГЕРБ9. Димитър Димитров Баяслиев77 10.05%
19. ПП ГЕРБ11. Недка Христова Рашева65 8.49%
19. ПП ГЕРБ37. Ангел Апостолов Бойнов65 8.49%
19. ПП ГЕРБ20. Дечко Георгиев Пейчинов64 8.36%
19. ПП ГЕРБ21. Стефан Мирчев Птичков58 7.57%
19. ПП ГЕРБ15. Георги Николов Видев57 7.44%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"1. Николай Христов Ибушев2802 365.80%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"20. Иван Колев Дочев127 16.58%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"7. Владимир Йорданов Чучумишев75 9.79%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"2. Янко Тонев Запрянов71 9.27%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"9. Нанчо Николов Видев62 8.09%
24. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Владимир Русев Русев471 61.49%
24. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Сунай Реджеп Хаджъ217 28.33%
24. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Николай Цонев Александров152 19.84%
24. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Иван Георгиев Лапчев118 15.40%
26. "БСП лява България"1. Николай Стефанов Терзиев1874 244.65%
26. "БСП лява България"26. Петър Славов Митев217 28.33%
26. "БСП лява България"24. Пламен Станимиров Караджов132 17.23%
26. "БСП лява България"17. Теодора Ганчева Иванова125 16.32%
26. "БСП лява България"8. Донка Димова Симеонова116 15.14%
26. "БСП лява България"10. Моника Божидарова Динева104 13.58%
26. "БСП лява България"15. Румяна Стоянова Друмева89 11.62%
26. "БСП лява България"3. Катя Димитрова Киликчиева79 10.31%
26. "БСП лява България"2. Яница Христова Станчева58 7.57%
26. "БСП лява България"7. Корнелия Илиева Владева57 7.44%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. Движение за права и свободи-ДПС1Халил Реджепов ЛетифовА219.58%
3. Движение за права и свободи-ДПС3Ридван Байрям ИлязА23.11%
3. Движение за права и свободи-ДПС4Ахмед Абдула МехмедБ
6. ПП България без цензура1Галин Андонов ГеоргиевА57.05%
6. ПП България без цензура2Радослав Христов РачевА47.91%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Станчо Георгиев ЛековА123.24%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3Михаил Иванов МихайловА45.43%
10. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4Георги Иванов ПенчевА27.28%
19. ПП ГЕРБ2Николай Златанов ДимитровА753.66%
19. ПП ГЕРБ19Мария Цонева ЦоневаА113.45%
19. ПП ГЕРБ13Иван Георгиев ГитевА31.46%
19. ПП ГЕРБ6Галин Иванов ИвановА29.24%
19. ПП ГЕРБ5Боян Георгиев КаличковА23.11%
19. ПП ГЕРБ8Станислав Димитров КоевА21.54%
19. ПП ГЕРБ3Аксения Бориславова ТилеваА20.5%
19. ПП ГЕРБ27Мехмед Алиев МехмедовА19.97%
19. ПП ГЕРБ12Николай Митков ФакировА19.19%
19. ПП ГЕРБ10Борис Петков КърчевА18.8%
19. ПП ГЕРБ4Радиана Стефанова СтефановаА18.02%
19. ПП ГЕРБ34Георги Димов ЩеревА16.58%
19. ПП ГЕРБ7Стефка Василева Димитрова-ИвановаА13.19%
19. ПП ГЕРБ31Генчо Христов ГенчевА12.92%
19. ПП ГЕРБ22Стефан Драганов ЗлатевА12.79%
19. ПП ГЕРБ18Иван Георгиев КатановА12.66%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"1Николай Христов ИбушевА365.8%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"20Иван Колев ДочевА16.58%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"7Владимир Йорданов ЧучумишевА9.79%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"2Янко Тонев ЗапряновА9.27%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"9Нанчо Николов ВидевА8.09%
20. "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"3Цветан Тенев ШиковБ
24. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Владимир Русев РусевА61.49%
24. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4Сунай Реджеп ХаджъА28.33%
26. "БСП лява България"1Николай Стефанов ТерзиевА244.65%
26. "БСП лява България"26Петър Славов МитевА28.33%
26. "БСП лява България"24Пламен Станимиров КараджовА17.23%
26. "БСП лява България"17Теодора Ганчева ИвановаА16.32%
26. "БСП лява България"8Донка Димова СимеоноваА15.14%