Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Гълъбово
Сума от всички действителни гласове за 2407. Гълъбово: 5469
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 322

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5110
Квота на Хеър: 300.58824
Общинска избирателна квота: 322

Партия14568910
Vi846
15.47%
386
7.06%
970
17.74%
189
3.46%
1085
19.84%
1823
33.33%
170
3.11%
mi2.814481.284153.22701-3.609596.06477-
pi213-36-
ri0.814480.284150.22701-0.609590.06477-
Доп. манд.100-10-
Общо манд.313-46-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Румен Иванов Янков608 188.82%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Светла Захариева Боянчева58 18.01%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Иван Илиев Габровски35 10.87%
4. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Иван Радостинов Райчев203 63.04%
4. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/4. Миленка Гочева Пировска72 22.36%
4. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/10. Диян Василев Петков50 15.53%
4. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Денислав Желязков Палазов27 8.39%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"1. Данаила Стефанова Колева387 120.19%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"2. Нели Иванова Кючукова83 25.78%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"4. Станислав Желязков Костов75 23.29%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"10. Камен Ангелов Жеков66 20.50%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"16. Божидар Стефанов Кирев59 18.32%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"5. Дончо Михайлов Проданов49 15.22%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"3. Живко Константинов Балабанов43 13.35%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"6. Деян Николов Панов42 13.04%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"7. Христомир Недялков Андронов33 10.25%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"13. Данаил Николаев Пукарев29 9.01%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"9. Емил Тошков Енчев26 8.07%
8. ПП ГЕРБ1. Пеньо Жеков Пенев645 200.31%
8. ПП ГЕРБ2. Дралчо Донев Желязков134 41.61%
8. ПП ГЕРБ8. Стефан Петков Николов102 31.68%
8. ПП ГЕРБ4. Драгомир Тянков Радев81 25.16%
8. ПП ГЕРБ7. Александър Колев Алагенски25 7.76%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Пламен Ганчев Бараков899 279.19%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ9. Теньо Динев Тенев197 61.18%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ17. Живко Петков Калъчев131 40.68%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4. Георги Атанасов Анастасов76 23.60%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ10. Милко Янев Иванов73 22.67%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ15. Марияна Георгиева Йорданова73 22.67%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ7. Павлина Тодорова Георгиева65 20.19%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Дарин Кунев Михалев61 18.94%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ5. Георги Кирилов Митев57 17.70%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ6. Валентина Иванова Борисова34 10.56%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ11. Катя Иванова Василева31 9.63%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ16. Петър Тилев Стратиев27 8.39%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Румен Иванов ЯнковА188.82%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Светла Захариева БоянчеваА18.01%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Иван Илиев ГабровскиА10.87%
4. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Иван Радостинов РайчевА63.04%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"1Данаила Стефанова КолеваА120.19%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"2Нели Иванова КючуковаА25.78%
5. "ЕДИННИ ЗА ГЪЛЪБОВО"4Станислав Желязков КостовА23.29%
8. ПП ГЕРБ1Пеньо Жеков ПеневА200.31%
8. ПП ГЕРБ2Дралчо Донев ЖелязковА41.61%
8. ПП ГЕРБ8Стефан Петков НиколовА31.68%
8. ПП ГЕРБ4Драгомир Тянков РадевА25.16%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2Пламен Ганчев БараковА279.19%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ9Теньо Динев ТеневА61.18%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ17Живко Петков КалъчевА40.68%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4Георги Атанасов АнастасовА23.6%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ10Милко Янев ИвановА22.67%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ15Марияна Георгиева ЙордановаА22.67%