Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Братя Даскалови
Сума от всички действителни гласове за 2404. Братя Даскалови: 4059
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 313

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3233
Квота на Хеър: 248.69231
Общинска избирателна квота: 313

Партия1234578101112
Vi437
10.77%
37
0.91%
277
6.82%
66
1.63%
113
2.78%
407
10.03%
626
15.42%
487
12.00%
69
1.70%
1276
31.44%
mi1.75719----1.636562.517171.95824-5.13084
pi1----121-5
ri0.75719----0.636560.517170.95824-0.13084
Доп. манд.1----101-0
Общо манд.2----222-5


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ1. Стоян Колев Вълчев353 112.78%
1. ПП ГЕРБ2. Спас Запрянов Пеев32 10.22%
7. Движение за права и свободи-ДПС1. Силвия Чавдарова Тодорова390 124.60%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Таньо Стоянов Стоянов495 158.15%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Таньо Тотев Танев30 9.58%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Веселин Митков Калчев28 8.95%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Стоянка Димитрова Иванова25 7.99%
10. ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1. Иван Димитров Жеков347 110.86%
10. ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ10. Радка Стоилова Караджова39 12.46%
10. ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ2. Вътко Тонев Тонев26 8.31%
10. ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ3. Стойко Спасов Желязков22 7.03%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ2. Галина Атанасова Радева1036 330.99%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ12. Стойка Минчева Василева73 23.32%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ7. Георги Минков Колев30 9.58%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ4. Петко Михайлов Михайлов28 8.95%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ3. Катя Иванова Иванова25 7.99%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ1Стоян Колев ВълчевА112.78%
1. ПП ГЕРБ2Спас Запрянов ПеевА10.22%
7. Движение за права и свободи-ДПС1Силвия Чавдарова ТодороваА124.6%
7. Движение за права и свободи-ДПС2Ангел Станиславов МариновБ
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Таньо Стоянов СтояновА158.15%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Таньо Тотев ТаневА9.58%
10. ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1Иван Димитров ЖековА110.86%
10. ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ10Радка Стоилова КараджоваА12.46%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ2Галина Атанасова РадеваА330.99%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ12Стойка Минчева ВасилеваА23.32%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ7Георги Минков КолевА9.58%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ4Петко Михайлов МихайловА8.95%
12. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ3Катя Иванова ИвановаА7.99%