Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Долна баня
Сума от всички действителни гласове за 2359. Долна баня: 2227
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 203

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1964
Квота на Хеър: 178.54545
Общинска избирателна квота: 203

Партия123
Vi91
4.09%
172
7.72%
1964
88.19%
mi--11.0
pi--10
ri--1.0
Доп. манд.--1
Общо манд.--11


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. ПП ГЕРБ2. Красимир Костадинов Тодоров1563 769.95%
3. ПП ГЕРБ3. Лиляна Ангелова Драганова167 82.27%
3. ПП ГЕРБ10. Биляна Йорданова Спасова-Рименова61 30.05%
3. ПП ГЕРБ11. Христо Любомиров Петров54 26.60%
3. ПП ГЕРБ7. Славчо Стефанов Бояджиев21 10.34%
3. ПП ГЕРБ4. Елисавета Йорданова Сестримска19 9.36%
3. ПП ГЕРБ8. Огнян Славейков Добрев17 8.37%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. ПП ГЕРБ2Красимир Костадинов ТодоровА769.95%
3. ПП ГЕРБ3Лиляна Ангелова ДрагановаА82.27%
3. ПП ГЕРБ10Биляна Йорданова Спасова-РименоваА30.05%
3. ПП ГЕРБ11Христо Любомиров ПетровА26.6%
3. ПП ГЕРБ7Славчо Стефанов БояджиевА10.34%
3. ПП ГЕРБ4Елисавета Йорданова СестримскаА9.36%
3. ПП ГЕРБ8Огнян Славейков ДобревА8.37%
3. ПП ГЕРБ5Иван Калинов ЦеровскиБ
3. ПП ГЕРБ6Петя Иванова ЯневаБ
3. ПП ГЕРБ9Филип Борисов ДжамбазовБ
Броят на разпределените мандати не съответства на предварително определения за общината.