Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Челопеч
Сума от всички действителни гласове за 2358. Челопеч: 913
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 83

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 831
Квота на Хеър: 75.54545
Общинска избирателна квота: 83

Партия1234678
Vi24
2.63%
40
4.38%
227
24.86%
245
26.83%
18
1.97%
220
24.10%
139
15.22%
mi--3.004813.24308-2.912151.83995
pi--33-21
ri--0.004810.24308-0.912150.83995
Доп. манд.--00-11
Общо манд.--33-32


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. София Стефанова Торолова106 127.71%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Пламен Райков Вътев21 25.30%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Диляна Вълчинова Маринова21 25.30%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Гергана Петрова Джунева20 24.10%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Иван Дончов Орозов13 15.66%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Александър Петров Кенанов12 14.46%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Ани Красимирова Петрова9 10.84%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Матей Цветков Матеев8 9.64%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Теодора Алексиева Алексиева7 8.43%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Кирил Йорданов Атанасов6 7.23%
4. НДСВ1. Димитър Гетов Въжаров80 96.39%
4. НДСВ6. Стоян Димитров Патев45 54.22%
4. НДСВ3. Тодор Минов Минов44 53.01%
4. НДСВ4. Минко Петров Костадинов27 32.53%
4. НДСВ2. Маргарита Димитрова Богданова11 13.25%
4. НДСВ5. Дионисий Иванов Иванов9 10.84%
4. НДСВ10. Ненко Петров Иванов7 8.43%
4. НДСВ7. Елеонора Иванова Стоянова6 7.23%
4. НДСВ11. Вела Георгиева Радева6 7.23%
7. ПП АТАКА1. Николай Петров Николов84 101.20%
7. ПП АТАКА2. Цвятко Дончев Делков71 85.54%
7. ПП АТАКА3. Нонка Георгиева Бантова23 27.71%
7. ПП АТАКА7. Росица Димитрова Терзийска10 12.05%
7. ПП АТАКА5. Стоян Петров Стоянов7 8.43%
7. ПП АТАКА11. Никола Неделков Цачев6 7.23%
7. ПП АТАКА6. Георги Матеев Иванов6 7.23%
8. ПП ГЕРБ1. Наско Ангелов Фотев47 56.63%
8. ПП ГЕРБ3. Деян Данаилов Бънчев27 32.53%
8. ПП ГЕРБ2. Златан Богданов Караджов17 20.48%
8. ПП ГЕРБ7. Ани Кръстева Белова12 14.46%
8. ПП ГЕРБ4. Ваня Василева Узунова10 12.05%
8. ПП ГЕРБ6. Светлана Иванова Якова-Нинова6 7.23%
8. ПП ГЕРБ9. Златан Иванов Главанджиев6 7.23%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1София Стефанова ТороловаА127.71%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Пламен Райков ВътевА25.3%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Диляна Вълчинова МариноваА25.3%
4. НДСВ1Димитър Гетов ВъжаровА96.39%
4. НДСВ6Стоян Димитров ПатевА54.22%
4. НДСВ3Тодор Минов МиновА53.01%
7. ПП АТАКА1Николай Петров НиколовА101.2%
7. ПП АТАКА2Цвятко Дончев ДелковА85.54%
7. ПП АТАКА3Нонка Георгиева БантоваА27.71%
8. ПП ГЕРБ1Наско Ангелов ФотевА56.63%
8. ПП ГЕРБ3Деян Данаилов БънчевА32.53%