Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Чавдар
Сума от всички действителни гласове за 2357. Чавдар: 562
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 52

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 527
Квота на Хеър: 47.90909
Общинска избирателна квота: 52

Партия1234
Vi311
55.34%
113
20.11%
103
18.33%
35
6.23%
mi6.491462.358632.14991-
pi622-
ri0.491460.358630.14991-
Доп. манд.100-
Общо манд.722-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Александра Борисова Мутафчийска120 230.77%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Тодор Николов Дишлянов77 148.08%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Стамен Димитров Стаменов27 51.92%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Иван Илиев Станоев22 42.31%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Панка Василева Илиева15 28.85%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Анна Георгиева Канова8 15.38%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Лазаринка Златкова Лазарова7 13.46%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Васил Ганчов Добрев6 11.54%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Иван Николов Балов6 11.54%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Лъчезар Йорданов Геров5 9.62%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Тодор Николов Лалов61 117.31%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Стоян Златанов Раков28 53.85%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Стефчо Лулчев Анев7 13.46%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Димитър Цончов Колев7 13.46%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Георги Тодоров Нанов4 7.69%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Димитър Дончев Пенелов62 119.23%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)4. Мария Стоилова Герджилова11 21.15%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2. Иван Тодоров Нешков10 19.23%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)3. Стоимен Георгиев Ценов9 17.31%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)8. Златан Димитров Ненов8 15.38%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Александра Борисова МутафчийскаА230.77%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Тодор Николов ДишляновА148.08%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Стамен Димитров СтаменовА51.92%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Иван Илиев СтаноевА42.31%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Панка Василева ИлиеваА28.85%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Анна Георгиева КановаА15.38%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Лазаринка Златкова ЛазароваА13.46%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Тодор Николов ЛаловА117.31%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Стоян Златанов РаковА53.85%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Димитър Дончев ПенеловА119.23%
3. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)4Мария Стоилова ГерджиловаА21.15%