Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Антон
Сума от всички действителни гласове за 2354. Антон: 607
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 56

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 607
Квота на Хеър: 55.18182
Общинска избирателна квота: 56

Партия123
Vi351
57.83%
117
19.28%
139
22.90%
mi6.360792.120262.51895
pi622
ri0.360790.120260.51895
Доп. манд.001
Общо манд.623


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Донка Маринова Николова132 235.71%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Николай Иванов Маджаров51 91.07%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Радко Димитров Джунаков31 55.36%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Цвятко Георгиев Лумбев31 55.36%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Иван Лазаров Димитров28 50.00%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Дилян Георгиев Ватахов21 37.50%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Евгения Маньова Николова17 30.36%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК11. Станислава Петрова Тетевенска16 28.57%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Симеон Христов Драганов13 23.21%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК9. Ивелина Дойчева Чотова6 10.71%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10. Николай Стоянов Лещаров5 8.93%
2. ПП ГЕРБ1. Стоил Митков Карагьозов42 75.00%
2. ПП ГЕРБ3. Георги Тотов Лазаров17 30.36%
2. ПП ГЕРБ6. Тодор Петров Александров13 23.21%
2. ПП ГЕРБ8. Пламен Петров Георгиев11 19.64%
2. ПП ГЕРБ11. Гергана Симеонова Николова7 12.50%
2. ПП ГЕРБ5. Елена Иванова Петрова7 12.50%
2. ПП ГЕРБ7. Пенка Петрова Иванова6 10.71%
2. ПП ГЕРБ2. Мино Ленков Димитров6 10.71%
2. ПП ГЕРБ4. Виолета Георгиева Цанова4 7.14%
2. ПП ГЕРБ10. Петър Христов Марков4 7.14%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Андрей Симов Симов77 137.50%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Цветан Георгиев Маринов17 30.36%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Иван Красимиров Петков13 23.21%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Маруся Николова Атанасова9 16.07%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Деница Дончева Дончева7 12.50%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Цонка Николова Гешева5 8.93%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Константин Ангелов Николов5 8.93%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Християна Стоянова Маркова5 8.93%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Донка Маринова НиколоваА235.71%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Николай Иванов МаджаровА91.07%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Радко Димитров ДжунаковА55.36%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7Цвятко Георгиев ЛумбевА55.36%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8Иван Лазаров ДимитровА50.%
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5Дилян Георгиев ВатаховА37.5%
2. ПП ГЕРБ1Стоил Митков КарагьозовА75.%
2. ПП ГЕРБ3Георги Тотов ЛазаровА30.36%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Андрей Симов СимовА137.5%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Цветан Георгиев МариновА30.36%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Иван Красимиров ПетковА23.21%