Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Златица
Сума от всички действителни гласове за 2347. Златица: 2482
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 191

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1973
Квота на Хеър: 151.76923
Общинска избирателна квота: 191

Партия1234567891011
Vi566
22.80%
13
0.52%
162
6.53%
56
2.26%
434
17.49%
206
8.30%
419
16.88%
48
1.93%
348
14.02%
65
2.62%
165
6.65%
mi3.72935---2.85961.357322.76077-2.29295--
pi3---212-2--
ri0.72935---0.85960.357320.76077-0.29295--
Доп. манд.1---101-0--
Общо манд.4---313-2--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Стоянка Иванова Балова272 142.41%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Стефан Петков Попов79 41.36%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Стоян Николов Генов66 34.55%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Даниел Петров Йорданов37 19.37%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Иван Нешков Иванов29 15.18%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Цветан Любенов Хаинов27 14.14%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Магдалена Величкова Иванова19 9.95%
5. "Коалиция за промяна на Златица"1. Пламен Георгиев Господинов313 163.87%
5. "Коалиция за промяна на Златица"5. Десислава Валентинова Меченова62 32.46%
5. "Коалиция за промяна на Златица"3. Димитър Атанасов Димитров16 8.38%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Тодор Георгиев Чомпалов58 30.37%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/11. Звезданка Славейкова Градинарова25 13.09%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/6. Димитринка Михайлова Арнаудова25 13.09%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/5. Мирослав Василев Пушкаров23 12.04%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Диляна Иванова Дилова - Михова16 8.38%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3. Маргарита Василева Йорданова16 8.38%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/8. Красимира Кирилова Неделева14 7.33%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Асен Антонов Плахов168 87.96%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Веселин Атанасов Тинчев65 34.03%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Аделина Иванова Павлова44 23.04%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Младен Тодоров Медаров40 20.94%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Донка Ангелова Георгиева23 12.04%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Кристина Стойчева Стойчева15 7.85%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Даниел Василев Тодев14 7.33%
9. ПП ГЕРБ1. Иван Димитров Стойнов253 132.46%
9. ПП ГЕРБ9. Димитринка Иванова Савовска24 12.57%
9. ПП ГЕРБ5. Динчо Тодоров Рашев18 9.42%
9. ПП ГЕРБ3. Цветана Николова Радева15 7.85%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Стоянка Иванова БаловаА142.41%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Стефан Петков ПоповА41.36%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Стоян Николов ГеновА34.55%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Даниел Петров ЙордановА19.37%
5. "Коалиция за промяна на Златица"1Пламен Георгиев ГосподиновА163.87%
5. "Коалиция за промяна на Златица"5Десислава Валентинова МеченоваА32.46%
5. "Коалиция за промяна на Златица"3Димитър Атанасов ДимитровА8.38%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Тодор Георгиев ЧомпаловА30.37%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Асен Антонов ПлаховА87.96%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5Веселин Атанасов ТинчевА34.03%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Аделина Иванова ПавловаА23.04%
9. ПП ГЕРБ1Иван Димитров СтойновА132.46%
9. ПП ГЕРБ9Димитринка Иванова СавовскаА12.57%