Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Копривщица
Сума от всички действителни гласове за 2324. Копривщица: 1180
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 108

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1003
Квота на Хеър: 91.18182
Общинска избирателна квота: 108

Партия1234578
Vi86
7.29%
133
11.27%
31
2.63%
337
28.56%
235
19.92%
154
13.05%
144
12.20%
mi-1.45862-3.695912.577271.688931.57926
pi-1-3211
ri-0.45862-0.695910.577270.688930.57926
Доп. манд.-0-1011
Общо манд.-1-4222


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1. Любомир Тодоров Цеков50 46.30%
2. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”3. Ангел Бобев Доросиев35 32.41%
2. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”2. Стоян Георгиев Георгиев24 22.22%
4. ПП ГЕРБ1. Генчо Дойчев Герданов187 173.15%
4. ПП ГЕРБ11. Кирил Рашков Палавеев33 30.56%
4. ПП ГЕРБ4. Рашко Петков Христов29 26.85%
4. ПП ГЕРБ5. Яни Стоянчов Стоичков20 18.52%
4. ПП ГЕРБ3. Радка Луканова Скендерова15 13.89%
4. ПП ГЕРБ7. Светлана Стоянова Нешева- Косева14 12.96%
4. ПП ГЕРБ8. Динчо Христов Азманов13 12.04%
4. ПП ГЕРБ6. Лиляна Василева Алексиева11 10.19%
4. ПП ГЕРБ2. Радка Иванова Нейкова- Кривиралчева9 8.33%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Искра Асенова Шипева - Пухова127 117.59%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Димитър Николов Ватахов50 46.30%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Северина Христова Зайкова18 16.67%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Станимир Найденов Бучков13 12.04%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Райна Недкова Пачева11 10.19%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Иван Генчов Найденов8 7.41%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Ботьо Георгиев Чилов49 45.37%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ4. Георги Рашков Доросиев37 34.26%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ2. Марин Ганчев Иванов21 19.44%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ7. Генка Найденова Каменарова21 19.44%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ5. Величко Христев Златанов11 10.19%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ3. Стоил Атанасов Шипочинов9 8.33%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Петър Георгиев Вълов50 46.30%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Яко Бобев Банчев25 23.15%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Бойка Рашкова Дюлгярова19 17.59%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4. Георги Рашков Козлеков12 11.11%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ6. Петя Лулчева Тороманова12 11.11%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ7. Мария Цанчова Доросиева11 10.19%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1Любомир Тодоров ЦековА46.3%
4. ПП ГЕРБ1Генчо Дойчев ГердановА173.15%
4. ПП ГЕРБ11Кирил Рашков ПалавеевА30.56%
4. ПП ГЕРБ4Рашко Петков ХристовА26.85%
4. ПП ГЕРБ5Яни Стоянчов СтоичковА18.52%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Искра Асенова Шипева - ПуховаА117.59%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Димитър Николов ВатаховА46.3%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ1Ботьо Георгиев ЧиловА45.37%
7. НАРОДЕН СЪЮЗ4Георги Рашков ДоросиевА34.26%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Петър Георгиев ВъловА46.3%
8. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3Яко Бобев БанчевА23.15%