Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Елин Пелин
Сума от всички действителни гласове за 2317. Елин Пелин: 8727
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 416

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8105
Квота на Хеър: 385.95238
Общинска избирателна квота: 416

Партия12456791011121415
Vi42
0.48%
250
2.86%
44
0.50%
872
9.99%
65
0.74%
517
5.92%
1388
15.90%
69
0.79%
2696
30.89%
1104
12.65%
1528
17.51%
152
1.74%
mi---2.25935-1.339543.5963-6.985322.860463.95904-
pi---2-13-623-
ri---0.25935-0.339540.5963-0.985320.860460.95904-
Доп. манд.---0-01-111-
Общо манд.---2-14-734-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)1. Бойко Илиев Савов307 73.80%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)2. Стефан Григоров Николов170 40.87%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)5. Вилимир Кръстев Кирилов66 15.87%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)10. Виктор Александров Станоев64 15.38%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)13. Татяна Ангелова Джамбазка33 7.93%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)8. Антоанета Методиева Иванова32 7.69%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)3. Александър Руменов Антонов30 7.21%
7. "НОВО НАЧАЛО"1. Любомир Николов Ников236 56.73%
7. "НОВО НАЧАЛО"4. Емил Истилиянов Михайлов66 15.87%
7. "НОВО НАЧАЛО"3. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов63 15.14%
7. "НОВО НАЧАЛО"7. Борислав Бориславов Кръстев39 9.38%
7. "НОВО НАЧАЛО"2. Пламен Григоров Грозданов37 8.89%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“1. Богомил Емилов Бранков651 156.49%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“4. Николай Иванов Плещов125 30.05%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“9. Ивайло Илиев Шентов116 27.88%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“2. Гергана Найденова Иванова97 23.32%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“3. Бисер Георгиев Иванов79 18.99%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“6. Минна Димитрова Иванова62 14.90%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“7. Петя Александрова Тодорова56 13.46%
11. ПП ГЕРБ1. Вяра Стефанова Вучкова1545 371.39%
11. ПП ГЕРБ11. Георги Пламенов Крумов242 58.17%
11. ПП ГЕРБ12. Борислав Антонов Тонев170 40.87%
11. ПП ГЕРБ8. Стефан Петров Стоилов106 25.48%
11. ПП ГЕРБ6. Тодор Виолетов Величков86 20.67%
11. ПП ГЕРБ5. Благой Ангелков Благоев68 16.35%
11. ПП ГЕРБ9. Венцислав Любенов Цветанов61 14.66%
11. ПП ГЕРБ3. Соня Димитрова Цаканска58 13.94%
11. ПП ГЕРБ21. Надежда Николаева Данаилова49 11.78%
11. ПП ГЕРБ7. Соня Райкова Велинова48 11.54%
11. ПП ГЕРБ17. Димитрина Павлова Стойнова42 10.10%
11. ПП ГЕРБ4. Васил Цветков Цветков37 8.89%
11. ПП ГЕРБ2. Йордан Илиев Йорданов32 7.69%
11. ПП ГЕРБ18. Силвия Георгиева Цинцарска31 7.45%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН1. Георги Любенов Костов329 79.09%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН6. Бисерка Георгиева Николова106 25.48%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН2. Николай Симеонов Николов103 24.76%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН12. Николай Желязков Колев88 21.15%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН11. Павел Любенов Попгеоргиев87 20.91%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН7. Стоянка Димитрова Постолова64 15.38%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН8. Румяна Тодорова Младенова - Бонева59 14.18%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН3. Златослав Александров Златанов41 9.86%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН5. Радослав Венчев Орловски36 8.65%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН19. Наско Иванов Вълчев35 8.41%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА1. Валери Николов Брънзелов665 159.86%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА2. Емил Стоянов Петров145 34.86%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА5. Станислав Димитров Димитров126 30.29%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА14. Зорница Александрова Стоичкова-Димитрова121 29.09%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА4. Димитър Илиев Стамчев92 22.12%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА16. Георги Димитров Янакиев89 21.39%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА3. Петко Георгиев Костов42 10.10%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА7. Ива Илиева Костадинова33 7.93%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА9. Любен Методиев Андреев32 7.69%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)1Бойко Илиев СавовА73.8%
5. „РОДЕН КРАЙ-ВЪЗРАЖДАНЕТО“, коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ (НС), ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ (ОСД), ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ (ДСХ), ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (РДП) и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСДП)2Стефан Григоров НиколовА40.87%
7. "НОВО НАЧАЛО"1Любомир Николов НиковА56.73%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“1Богомил Емилов БранковА156.49%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“4Николай Иванов ПлещовА30.05%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“9Ивайло Илиев ШентовА27.88%
9. „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“2Гергана Найденова ИвановаА23.32%
11. ПП ГЕРБ1Вяра Стефанова ВучковаА371.39%
11. ПП ГЕРБ11Георги Пламенов КрумовА58.17%
11. ПП ГЕРБ12Борислав Антонов ТоневА40.87%
11. ПП ГЕРБ8Стефан Петров СтоиловА25.48%
11. ПП ГЕРБ6Тодор Виолетов ВеличковА20.67%
11. ПП ГЕРБ5Благой Ангелков БлагоевА16.35%
11. ПП ГЕРБ9Венцислав Любенов ЦветановА14.66%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН1Георги Любенов КостовА79.09%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН6Бисерка Георгиева НиколоваА25.48%
12. ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН2Николай Симеонов НиколовА24.76%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА1Валери Николов БрънзеловА159.86%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА2Емил Стоянов ПетровА34.86%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА5Станислав Димитров ДимитровА30.29%
14. коалиция ЕДИНСТВО - БСП,АТАКА,НОВА ЗОРА14Зорница Александрова Стоичкова-ДимитроваА29.09%