Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Драгоман
Сума от всички действителни гласове за 2316. Драгоман: 2687
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 245

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2618
Квота на Хеър: 238.0
Общинска избирателна квота: 245

Партия12345678
Vi815
30.33%
33
1.23%
411
15.30%
388
14.44%
11
0.41%
619
23.04%
385
14.33%
25
0.93%
mi3.42437-1.726891.63025-2.600841.61765-
pi3-11-21-
ri0.42437-0.726890.63025-0.600840.61765-
Доп. манд.0-11-01-
Общо манд.3-22-22-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ1. Андрей Алексиев Иванов573 233.88%
1. ПП ГЕРБ2. Емилия Горанова Милушева68 27.76%
1. ПП ГЕРБ11. Валентин Руменов Петров34 13.88%
1. ПП ГЕРБ6. Росен Петров Модев32 13.06%
1. ПП ГЕРБ8. Кирил Бойков Марков32 13.06%
1. ПП ГЕРБ10. Димитър Иванов Алексиев19 7.76%
1. ПП ГЕРБ5. Северина Венциславова Кирова18 7.35%
3. „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ””1. Методи Стоименов Методиев248 101.22%
3. „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ””8. Костадин Димитров Николов30 12.24%
3. „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ””2. Венцислав Петров Димитров22 8.98%
3. „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ””6. Ивайло Богомилов Григоров20 8.16%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“1. Любов Кирилова Добрева133 54.29%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“3. Петър Георгиев Ставракиев76 31.02%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“6. Павел Богомилов Янакиев48 19.59%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“5. Росен Стойчев Филипов39 15.92%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“7. Кирил Иванов Александров32 13.06%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“4. Златко Димитров Якимов31 12.65%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Соня Стоянова Дончева284 115.92%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Славчо Иванов Тасков68 27.76%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Зорница Трифонова Василева47 19.18%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Петър Маринов Георгиев47 19.18%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Борислав Герасимов Стоименов43 17.55%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Никола Атанасов Николов33 13.47%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Линда Илийчова Евтимова29 11.84%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Зорка Славчева Димитрова28 11.43%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Людмила Розева Любомирова18 7.35%
7. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Райчо Стоянов Соколов159 64.90%
7. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Михаил Иванов Михайлов69 28.16%
7. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Лидия Кирилова Банкова-Найденова53 21.63%
7. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ7. Явор Георгиев Николов42 17.14%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ1Андрей Алексиев ИвановА233.88%
1. ПП ГЕРБ2Емилия Горанова МилушеваА27.76%
1. ПП ГЕРБ11Валентин Руменов ПетровА13.88%
3. „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ””1Методи Стоименов МетодиевА101.22%
3. „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ””8Костадин Димитров НиколовА12.24%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“1Любов Кирилова ДобреваА54.29%
4. МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“3Петър Георгиев СтавракиевА31.02%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Соня Стоянова ДончеваА115.92%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Славчо Иванов ТасковА27.76%
7. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Райчо Стоянов СоколовА64.9%
7. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3Михаил Иванов МихайловА28.16%