Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Горна Малина
Сума от всички действителни гласове за 2310. Горна Малина: 3788
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 292

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3661
Квота на Хеър: 281.61538
Общинска избирателна квота: 292

Партия1345678910
Vi334
8.82%
417
11.01%
45
1.19%
529
13.97%
65
1.72%
716
18.90%
17
0.45%
773
20.41%
892
23.55%
mi1.186011.48074-1.87845-2.54247-2.744883.16744
pi11-1-2-23
ri0.186010.48074-0.87845-0.54247-0.744880.16744
Доп. манд.00-1-1-10
Общо манд.11-2-3-33


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИНСТВО"1. Величка Ангелова Ангелова191 65.41%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИНСТВО"2. Нако Минков Наков52 17.81%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИНСТВО"4. Стефан Славчов Славков31 10.62%
3. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "РЕФЕРЕНДУМ - ПП "ЗЕЛЕНИТЕ" - ПП "ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"1. Здравка Йорданова Йорданова230 78.77%
3. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "РЕФЕРЕНДУМ - ПП "ЗЕЛЕНИТЕ" - ПП "ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"3. Михаил Велев Танев53 18.15%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Иван Николов Ников294 100.68%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ5. Йоана Стоилова Добрева80 27.40%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ2. Николай Георгиев Чолаков62 21.23%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ10. Йордан Димитров Маринов38 13.01%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"1. Кирил Атанасов Николов291 99.66%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"13. Даниел Чавдаров Георгиев75 25.68%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"7. Йордан Петров Алексиев73 25.00%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"3. Атанас Николов Никифоров62 21.23%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"4. Благой Александров Коев59 20.21%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"5. Румен Ангелов Петков51 17.47%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"9. Валентин Митков Асенов36 12.33%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"10. Бонка Петрова Георгиева28 9.59%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"2. Григор Кръстанов Якимов25 8.56%
9. ПП ГЕРБ1. Николай Атанасов Стоилов357 122.26%
9. ПП ГЕРБ4. Ивайло Митков Илиев95 32.53%
9. ПП ГЕРБ2. Димитър Николов Нарлийски72 24.66%
9. ПП ГЕРБ9. Радослав Михайлов Бонев69 23.63%
9. ПП ГЕРБ3. Асен Стефанов Михайлов49 16.78%
9. ПП ГЕРБ5. Сашка Петрова Димитрова45 15.41%
9. ПП ГЕРБ11. Валери Димитров Илиев22 7.53%
9. ПП ГЕРБ7. Мария Петрова Стойкова21 7.19%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Емил Христов Найденов536 183.56%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Иванка Младенова Младенова148 50.68%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Анка Кръстанова Ненова56 19.18%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Йорданка Стоянова Банова51 17.47%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Недялко Георгиев Недялков44 15.07%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИНСТВО"1Величка Ангелова АнгеловаА65.41%
3. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "РЕФЕРЕНДУМ - ПП "ЗЕЛЕНИТЕ" - ПП "ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"1Здравка Йорданова ЙордановаА78.77%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ1Иван Николов НиковА100.68%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ5Йоана Стоилова ДобреваА27.4%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"1Кирил Атанасов НиколовА99.66%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"13Даниел Чавдаров ГеоргиевА25.68%
7. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО"7Йордан Петров АлексиевА25.%
9. ПП ГЕРБ1Николай Атанасов СтоиловА122.26%
9. ПП ГЕРБ4Ивайло Митков ИлиевА32.53%
9. ПП ГЕРБ2Димитър Николов НарлийскиА24.66%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Емил Христов НайденовА183.56%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Иванка Младенова МладеноваА50.68%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Анка Кръстанова НеноваА19.18%