Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Чепеларе
Сума от всички действителни гласове за 2138. Чепеларе: 3466
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 267

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2330
Квота на Хеър: 179.23077
Общинска избирателна квота: 267

Партия123456789101112
Vi320
9.23%
1130
32.60%
508
14.66%
372
10.73%
104
3.00%
131
3.78%
231
6.66%
36
1.04%
162
4.67%
263
7.59%
78
2.25%
131
3.78%
mi1.785416.304722.834332.07554--------
pi1622--------
ri0.785410.304720.834330.07554--------
Доп. манд.1010--------
Общо манд.2632--------


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ2. Вангелина Василева Пешинска205 76.78%
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ3. Росица Валентинова Черпокова64 23.97%
2. ПП ГЕРБ1. Гергана Петрова Качакова466 174.53%
2. ПП ГЕРБ2. Анета Траянова Пашалиева166 62.17%
2. ПП ГЕРБ7. Кирил Александров Кондакчиев88 32.96%
2. ПП ГЕРБ5. Стоян Атанасов Кузмов67 25.09%
2. ПП ГЕРБ11. Филип Иванов Доганов66 24.72%
2. ПП ГЕРБ3. Искрен Банков Бозов65 24.34%
2. ПП ГЕРБ6. Лина Василева Иванова43 16.10%
2. ПП ГЕРБ4. Румен Борисов Стрински40 14.98%
2. ПП ГЕРБ12. Красимир Станимиров Хаджиев35 13.11%
2. ПП ГЕРБ10. Васка Вергилова Паскалева28 10.49%
2. ПП ГЕРБ13. Борис Василев Къдрински27 10.11%
2. ПП ГЕРБ8. Радост Илинова Дуева22 8.24%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Пантелей Стоянов Мемцов248 92.88%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Слава Тодорова Пепеланова69 25.84%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Атанас Стойчев Стоев53 19.85%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Борис Иванов Георгиев37 13.86%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Даниела Аспарухова Хаджиилиева22 8.24%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Асен Василев Кушев22 8.24%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Славка Василева Чакърова201 75.28%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Дияна Костадинова Юрукова48 17.98%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Наталия Златкова Каварджиева39 14.61%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Петър Георгиев Лазаров33 12.36%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ2Вангелина Василева ПешинскаА76.78%
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ3Росица Валентинова ЧерпоковаА23.97%
2. ПП ГЕРБ1Гергана Петрова КачаковаА174.53%
2. ПП ГЕРБ2Анета Траянова ПашалиеваА62.17%
2. ПП ГЕРБ7Кирил Александров КондакчиевА32.96%
2. ПП ГЕРБ5Стоян Атанасов КузмовА25.09%
2. ПП ГЕРБ11Филип Иванов ДогановА24.72%
2. ПП ГЕРБ3Искрен Банков БозовА24.34%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Пантелей Стоянов МемцовА92.88%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Слава Тодорова ПепелановаА25.84%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Атанас Стойчев СтоевА19.85%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Славка Василева ЧакъроваА75.28%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4Дияна Костадинова ЮруковаА17.98%