Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Твърдица
Сума от всички действителни гласове за 2024. Твърдица: 5005
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 295

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4059
Квота на Хеър: 238.76471
Общинска избирателна квота: 295

Партия12345678910111213
Vi1866
37.28%
233
4.66%
77
1.54%
116
2.32%
345
6.89%
492
9.83%
63
1.26%
871
17.40%
29
0.58%
79
1.58%
286
5.71%
63
1.26%
485
9.69%
mi7.81523---1.444942.06061-3.64794----2.03129
pi7---12-3----2
ri0.81523---0.444940.06061-0.64794----0.03129
Доп. манд.1---00-1----0
Общо манд.8---12-4----2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ1. Атанас Христов Атанасов1416 480.00%
1. ПП ГЕРБ3. Валентин Лазаров Кръстев73 24.75%
1. ПП ГЕРБ13. Златан Петков Петков68 23.05%
1. ПП ГЕРБ2. Петко Борисов Ненов44 14.92%
1. ПП ГЕРБ17. Ирина Петрова Денчева42 14.24%
1. ПП ГЕРБ6. Илия Боянов Рангелов38 12.88%
1. ПП ГЕРБ15. Ивелина Станчева Димова38 12.88%
1. ПП ГЕРБ12. Тодор Петров Бакалов33 11.19%
1. ПП ГЕРБ5. Жана Николаева Иванова28 9.49%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ197 66.78%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ5. ДЕНЧО ИВАНОВ КОЛЕВ56 18.98%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ3. ДИНКО ИВАНОВ ВЛАЙКОВ35 11.86%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ2. ДЕНЬО ДИМИТРОВ ДЕНЕВ34 11.53%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ4. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ23 7.80%
6. Движение 211. Милен Илчев Минев354 120.00%
6. Движение 212. Кольо Желев Кадирев56 18.98%
6. Движение 216. Ивайло Дойчев Марков44 14.92%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. ВАНЯ ДЕЧКОВА КОЛЕВА467 158.31%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА68 23.05%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. ПЕТКО СТЕФАНОВ ТАРАНДЖИЕВ67 22.71%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ37 12.54%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. ВЕРА АТАНАСОВА АТАНАСОВА34 11.53%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ БОЙЧЕВ26 8.81%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ МИШИНЕВ26 8.81%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛЕОНОВ23 7.80%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. ЕЛЕНА КОЛЕВА ДЯКОВА22 7.46%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. ХРИСТО МИХАЛЕВ ХРИСТАНОВ22 7.46%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. РОСИЦА СТОЯНОВА ИВАНОВА21 7.12%
13. Движение за права и свободи-ДПС1. Байрам Рашидов Рашидов437 148.14%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ1Атанас Христов АтанасовА480.%
1. ПП ГЕРБ3Валентин Лазаров КръстевА24.75%
1. ПП ГЕРБ13Златан Петков ПетковА23.05%
1. ПП ГЕРБ2Петко Борисов НеновА14.92%
1. ПП ГЕРБ17Ирина Петрова ДенчеваА14.24%
1. ПП ГЕРБ6Илия Боянов РангеловА12.88%
1. ПП ГЕРБ15Ивелина Станчева ДимоваА12.88%
1. ПП ГЕРБ12Тодор Петров БакаловА11.19%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ1ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВА66.78%
6. Движение 211Милен Илчев МиневА120.%
6. Движение 212Кольо Желев КадиревА18.98%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1ВАНЯ ДЕЧКОВА КОЛЕВАА158.31%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВАА23.05%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4ПЕТКО СТЕФАНОВ ТАРАНДЖИЕВА22.71%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВА12.54%
13. Движение за права и свободи-ДПС1Байрам Рашидов РашидовА148.14%
13. Движение за права и свободи-ДПС2Алиосман Исмаилов БайрактаровБ